Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Rada Wydziału Zarządzania Informacją

  1. dr Małgorzata Cieciora - Dziekan
  2. mgr inż. Rafał Muniak - Prodziekan
  3. prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  4. dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJATK
  5. dr hab. inż. Joanna O. Paliszkiewicz, prof. PJATK
  6. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK
  7. dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
  8. mgr Maciej Krzyczkowski  - przedstawiciel Administracji
  9. Joanna Borusiewicz - przedstawiciel studentów
  10. Dominik Kozieł - przedstawiciel studentów