Program studiów stacjonarnych

Program studiów stacjonarnych

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Przedmiot Symbol przedm.

Wykłady  
(liczba godzin)

Ćwiczenia
(liczba godzin)

Forma zaliczenia Punkty ECTS
I ROK   
I semestr      
Lektorat języka angielskiego ANG1 - 60 Z 2
Historia i kultura Japonii HKJ 30 - Z 2
Podstawy zarządzania i organizacji (1) PPZ1 30 30 ZiE 5
Analiza matematyczna I AM1 15 30 ZiE 5
Architektura systemów komputerowych ASK 30 30 Z 4
Pakiety biurowe PAB 15 30 Z 4
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu PIP 30 30 Z 4
Mikroekonomia MIK 30 30 ZiE 5
        31
Razem: 420 h
II semestr
Lektorat języka angielskiego ANG2 - 60 Z 2
Analiza matematyczna II AM2 15 30 ZiE 5
Programowanie obiektowe PGO 30 30 Z 5
Podstawy marketingu PMR 15 30 Z 3
Podstawy zarządzania i organizacji (2) PPZ2 30 30 ZiE 5
Technologie multimedialne TEM 30 30 Z 4
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw RPG 30 30 Z 4
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu PPB 15 15 Z 3
        31
420 h
II ROK    
III semestr
Lektorat języka angielskiego ANG3 - 60 Z 2
Bazy danych I BAZ1 30 30 Z 4
Fizyka z teorią obwodów i sterowania FIZ 30 30 ZiE 5
Projektowanie stron i serwisów WWW SSW 15 15 Z 3
Statystyczna analiza danych SAD 30 30 ZiE 5
Badania rynkowe i marketingowe BRM 15 15 Z 3
Zachowania organizacyjne ZAO 15 15 Z 2
Metody i techniki podejmowania decyzji gospodarczych MIT 15 15 Z 2
Technologie informatyczne w zarządzaniu TIF 15 15 Z 2
Projektowanie systemów informacyjnych PRI 30 30 ZiE 5
          33
Razem: 450 h
IV semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Bazy danych II BAZ2 30 30 ZiE 4
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SCE 30 30 Z 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL 15 15 Z 3
Finanse przedsiębiorstw FWP 15 15 Z 3
Wychowanie fizyczne WF - 30 Z -
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych SKB 30 30 ZiE 5
Modelowanie procesów biznesowych MPB 30 30 Z 4
Zarządzanie jakością ZAJ 15 15 Z 4
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny (1) PHO1 15 15 Z 3
        32
Razem: 450 h
III ROK 
V semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Zarządzanie projektami informatycznymi ZPR 30 30 ZiE 5
Interakcja człowiek-komputer ICK 30 30 ZiE 5
Inteligentne systemy zarządzania ISZ 30 30 Z 4
Przedmiot techniczny obieralny (1) PTO1 30 30 Z 4
Zintegrowane systemy informatyczne ERP ERP 30 30 Z 5
Przedmiot techniczny obieralny (2) PTO2 30 30 Z 4
Wychowanie fizyczne WF 2 - 30 Z -
        29
Razem: 450 h
VI semestr
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informacyjnych WYT 30 30 ZiE 5
Ochrona własności intelektualnej OWL 30 - E 4
Wykład specjalizacyjny (1) WSP1 30 30 Z 5
Wykład specjalizacyjny (2) WSP2 30 30 Z 5
Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny (2) PHO2 15 15 Z 3
Projekt dyplomowy – seminarium 1 SEM1 - 30 Z 9
          33
Razem: 330 h
IV ROK
VII semestr  
Lektorat języka obcego LEK - 60 Z 2
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji BIP 15 15 Z 3
Wykład monograficzny (1) MON1 30 30 Z 4
Wykład specjalizacyjny (3) WSP3 30 30 Z 5
Projekt dyplomowy – seminarium 2 SEM2 - 30 Z 10
Praktyki 3-miesięczne Z 15
          39
Razem: 240 h

 

 

RAZEM

Punkty ECTS: 228

Liczba godzin: 2760

 

SPECJALIZACJE

Przedmioty specjalizacyjne: WSP1, WSP2, WSP3

I. Zarządzanie projektami

• Jakość i metryki w projektach IT
• Metody i narzędzia zarządzania projektami
• Zaawansowane zarządzanie projektem

II. Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

• Systemy CRM
• Business Intelligence na platformie SAS
• Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich

III. Wdrożenia systemów IT

• Systemy CRM
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zaawansowane zarządzanie projektem

IV. E-commerce

• Systemy CRM
• Zaawansowane technologie internetowe w handlu internetowym
• Marketing w Internecie

V. Analiza biznesowa

• Business Intelligence na platformie SAS
• Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkuszy Ms Excel w analizach biznesowych

 

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:

1. Podstawy sztucznej inteligencji
2. Hurtownie danych
3. Zarządzanie produkcją
4. Modelowanie i analiza systemów informacyjnych
5. Technologie internetowe
6. Zintegrowane systemy informatyczne II
7. Programowanie skryptowe i integracja aplikacji
8. Warsztaty programistyczne


Przedmioty humanistyczne obieralne:

1. Komunikacja w biznesie
2. Gry menedżerskie
3. Biznes w dobie globalizacji