fbpx
Absolwenci PJATK w czołówce najlepiej zarabiających

Absolwenci PJATK w czołówce najlepiej zarabiających

W lipcu ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów został zaktualizowany o kolejny rocznik. PJATK zajęła miejsce w czołówce pod względem zarobków absolwentów.

W obszarze nauk technicznych osoby po studiach I stopnia PJATK otrzymywały średnio 5549 zł miesięcznie, a po studiach II stopnia – 7741 zł.

W krajowym rankingu dla kierunku zarządzanie niestacjonarne I stopnia absolwenci Wydziału Zarządzania Informacją zajęli 1 miejsce. Na Mazowszu w kategorii niestacjonarnych studiów II stopnia z informatyki PJATK znajduje się na 4 miejscu. Jest to najwyższa pozycja wśród uczelni niepublicznych.

W ubiegłym roku, kiedy do systemu trafiły dane od osób kończących studia w 2016 r., PJATK pod względem zarobków absolwentów również zajmowała miejsca w czołówce.

System ELA gromadzi anonimowe dane na temat zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w Polsce. Źródłem informacji są dla niego dane administracyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lipcu baza została uzupełniona o dane osób, które odebrały dyplomy w 2017 r.

W rankingu ministerialnego portalu studia.gov.pl najpopularniejszym kierunkiem studiów jest informatyka. W roku akademickim 2018/2019 chciało ją studiować ponad 42 tys. osób. PJATK prowadzi ten kierunek na I i II stopniu studiów.