fbpx
Edukacja on-line

Edukacja on-line

Semestr letni 2020
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 cały świat musiał przestawić się na inny tryb funkcjonowania, także w sferze nauczania. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych bardzo sprawnie podjęła się przeniesienia całego programu nauczania na tryb zdalny – nauczania na odległość.

Dzięki platformie Microsoft Teams studenci automatycznie przenieśli się do świata wirtualnego, aby móc komunikować się z nauczycielami i kolegami. Dzięki darmowej wersji oprogramowania wszyscy mogliśmy zarządzać naszym czasem i zaliczeniami zgodnie z programem studiów i sylabusami zajęć. Dodatkowo PJATK cały czas pracuje na autorskiej platformie administracyjno-edukacyjnej Gakko, co umożliwiło płynną komunikację między dziekanatami a studentami, a co najważniejsze, umożliwiło bezpieczne przeprowadzanie egzaminów i sesji.

Setki godzin webinarów, lektoratów i zajęć na odległość odkryły nowe możliwości i nowe wyzwania. Zarówno dydaktycy jak i studenci musieli dostosować swoje przyzwyczajenia i zmienić sposoby dostarczania wiedzy. Studia stacjonarne zostały przeprowadzone w trybie online zgodnie z planem trybu stacjonarnego:

 • zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć studentów,
 • nauczyciele i studenci komunikują się przez platformę Microsoft Teams,
 • bardziej specjalistyczne programy, do których dostęp mają studenci i wykładowcy na komputerach PJATK mogą być udostępnione przez specjalne oprogramowanie VMware Horizon,
 • dodatkowe materiały z zajęć są zapisane i do wglądu studentów zaraz po zajęciach,
 • konsultacje i egzaminy odbywają się w formie wcześniej ustalonego spotkania online przez program Gakko,
 • prace studenckie prezentowane są w formie wirtualnej wystawy,
 • laboratoria i zajęcia wymagające sprzętu specjalistycznego odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności,
 • zajęcia są w pełni interaktywne, można zadawać pytania i prowadzić konwersacje.

Zapraszamy do obejrzenia wideo nagranego z wykładowcą na Wydziale Informatyki, Piotrem Gago: https://www.youtube.com/watch?v=EGEKIJvdOJU

grafika nauczanie online 1

W semestrze zimowym 2020/2021 możliwe są 3 formy prowadzenia zajęć:

 1. tradycyjna (najmniej prawdopodobna): wszystkie zajęcia w siedzibie akademii według planu analogicznego do poprzednich lat;
 2. hybrydowa (preferowana przez PJATK): wykłady przez MS Teams, pozostałe zajęcia będa odbywać się w 2 potokach (w zależności od decyzji poszczególnych studentów):
  1. w siedzibie akademii;
  2. poprzez MS Teams.

  Dla studiów stacjonarnych wykłady odbywają się w ciągu dwóch dni, a pozostałe zajęcia w ciągu pozostałych trzech dni tygodnia. Dla studiów niestacjonarnych wykłady odbywają się w pierwszy dzień zjazdu, natomiast pozostałe zajęcia w drugi dzień zjazdu.

 3. zdalna (jeżeli taka będzie decyzja MNiSW): tak jak w semestrze letnim 2019/2020 wszystkie zajęcia poprzez MS Teams według planu analogicznego do poprzednich lat.

Zapraszamy do obejrzenia wideo #mood z ujęciami z obron prac dyplomowych, które odbyły się stacjonarnie: https://www.youtube.com/watch?v=WUChwbbXW_8

STUDIA ON-LINE na PJATK:

sesje na żywo z wykorzystaniem kamery internetowej

grafika nauczanie online 2

zajęcia na terenie uczelni odbywające się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych

grafika nauczanie online 3

programy i materiały udostępnione studentom PJATK — pliki wideo, prezentacje, materiały pomocnicze do samokształcenia, oraz dostęp do programów specjalistycznych

grafika nauczanie online 4

wykłady online w pełni interaktywne dla studentów — niezależnie od dzielącego nas dystansu

grafika nauczanie online 5

bezpieczeństwo i najwyższa jakość studiowania on-line

grafika nauczanie online 6

dyplom ukończenia studiów stacjonarnych

grafika nauczanie online 7

Studia online oferują pracę zdalną przez internet oraz dają wybór studentom pierwszego rocznika z wydziałów Informatyki i Zarządzania Informacją, czy chcą brać udział w ćwiczeniach stacjonarnych, czy wolą te ćwiczenia przeprowadzić w formie internetowej. Pierwszy rok może studiować w formie hybrydowej.

Nowy rok akademicki przyniesie zmiany, które pozwolą nam na kontynuowanie nauki oraz prowadzenie życia akademickiego w zależności od naszych możliwości i chęci. Program studiów przewiduje:

 • 2 dni w tygodniu wykładów — zdalnie (wszystkie wykłady zarówno dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • 3 dni ćwiczeń — stacjonarnie*

*student ma możliwość zadeklarowania, czy chce uczestniczyć w ćwiczeniach/laboratoriach fizycznie, czy online przez platformę Microsoft Teams (odnosi się do 1. roku studiów/tryb studiów hybrydowych)

Analogicznie program będzie obowiązywał na studiach niestacjonarnych (podczas zjazdów weekendowych):

 • 1 dzień wykładów — zdalnie
 • 1 dzień ćwiczeń — stacjonarnie*

*student ma możliwość zadeklarowania, czy chce uczestniczyć w ćwiczeniach/laboratoriach fizycznie, czy online przez platformę Microsoft Teams (odnosi się do 1. roku studiów/tryb studiów hybrydowych)

W roku akademickim 2020/2021 wykłady i lektoraty będą prowadzone w systemie online — za pośrednictwem darmowej dla studentów PJATK platformy Microsoft Teams.

Rozporządzenie rektora PJATK obejmuje studia w Warszawie na Wydziale Zarządzania Informacją oraz na Wydziale Informatyki.

Dlaczego warto wybrać studia online na PJATK?

 • jesteśmy przygotowani technicznie i merytorycznie do zdalnego trybu pracy;
 • PJATK ma odpowiednią infrastrukturę aby prowadzić zajęcia w formie online;
 • wysokiej jakości kształcenie niezależnie od warunków pracy