fbpx
Konkurs Warszawa Bez Barier - pod patronatem PJATK

Konkurs Warszawa Bez Barier - pod patronatem PJATK

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ogłasza trzy konkursy, promujące dostępność cyfrową i architektoniczną dla użytkowników z niepełnosprawnościami: „Aplikacja bez barier”, „Serwis www bez barier” i „Warszawska inwestycja bez barier”. Celem konkursów jest promocja najlepszych rozwiązań i podniesienie świadomości społecznej o ograniczeniach i potrzebach osób z niepełnosprawnościami w zakresie nowych technologii, architektury i urbanistyki. Na zgłoszenia konkursowe organizatorzy czekają do 10 października 2017 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem PJATK. 
 

W konkursie „Aplikacje bez barier” wyróżnieni zostaną właściciele aplikacji mobilnych lub koncepcji aplikacji, którzy ułatwiają życie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i uwzględniają zróżnicowane potrzeby użytkowników. Integracja nagrodzi otwartość, pomysłowość, ale przede wszystkim użyteczność zgłoszonych prac i jak największą zgodność z międzynarodowymi standardami dostępności WCAG 2.0. w dwóch kategoriach:

  • „Najlepsza aplikacja mobilna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością” - aktualnie istniejąca aplikacja mobilna, z której swobodnie mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami
  • „Koncepcja aplikacji mobilnej adresowana do osób z niepełnosprawnością” - projekt, który uwzględnia korzystanie z aplikacji przez osoby z niepełnosprawnościami

Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać do 10 października za pośrednictwem formularza dostępnego  pod linkiem:http://www.integracja.org/bariery-cyfrowe/konkursy-technologiczne-2/aplikacje-bez-barier/

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród pamiątkowych (statuetek i dyplomów) nastąpi 18 listopada 2017 r. podczas Wielkiej Gali Integracji. Termin wręczenia nagród rzeczowych i finansowych zostanie ustalony w porozumieniu ze wszystkimi laureatami. Zachęcamy naszych studentów do udziału w konkursie!