Otwarcie Działu Rekrutacji / Opening of the Recruitment Office

Od 4 stycznia 2021 roku, kandydaci będą przyjmowani do Działu Rekrutacji wyłącznie po wcześniejszych zapisach.
From the 4th of January, candidates will be accepted to the Recruitment Department only after previous registration (via google forms).

 

Godziny przyjmowania kandydatów / Opening hours:

  • Poniedziałki, godzina 14.00 – 16.00 / Monday - 10:00-12:00
  • Od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 14.00 – 16.00 / From Tuesday to Friday - 10:00-12:00 and 14.00-16.00

 

Formularz zapisów / Google forms:

 

Kandydaci przed wejściem na Uczelnię, będą musieli wypełnić dane takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu (formularz dostępny przed wejściem), po wejściu na Uczelnię przekażą go Ochronie i zostanie im zmierzona temperatura.
Kandydaci wchodzą na Uczelnię pojedynczo, dezynfekują ręcę i obowiązkowo zasłaniają nos i usta.
Dział rekrutacji, parter sala 15.

Before entering the University, candidates will have to fill in data such as name and surname and telephone number (the form is available before entering), after entering the University, security officers will measure your temperature and collect the form.
Candidates, enter school one by one, disinfect the hands and obligatory cover the nose and mouth with face mask or visors.
Room 15, ground floor.