fbpx

Porozumienie o współpracy pomiędzy PFRON i PJATK

2 marca br. nastąpiło podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych (PJATK) mające na celu m.in. zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przygotowanie i realizację programu „studia bez barier”, przygotowywanie alternatywnych form materiałów dydaktycznych, opracowanie i wdrożenie programu wspierającego kształcenie informatyczne niepełnosprawnych uczniów liceów i techników.

 

Pełna Informacja prasowa dotycząca porozumienia o współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przygotowanie i realizacja programu „studia bez barier”, czyli szkolenie pracowników uczelni w tematyce związanej z nauczaniem osób z niepełnosprawnościami, przygotowywanie alternatywnych form materiałów dydaktycznych, opracowanie i wdrożenie programu wspierającego kształcenie informatyczne niepełnosprawnych uczniów liceów i techników – to tylko niektóre zapisy Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych (PJATK). 

Porozumienie podpisane 2 marca br. przez prezesa Funduszu Roberta Kwiatkowskiego oraz rektora dr. hab. Jerzego Pawła Nowackiego zakłada ponadto zorganizowanie przez obie instytucje konkursu na aplikację dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także opracowanie zasad i „dobrych prakryt”  związanych ze stosowanie standardów WCAG 2.0. Obie instytucje chcą także zorganizować multimedialną wystawę poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych. 

PFRON oraz PJATK w ciągu najbliższych 14 dni powołają zespół odpowiedzialny za realizację porozumienia. Obu stronom zależy bowiem, by poszczególne zapisy nie pozostały jedynie na papierze. 

Porozumienie jest elementem Programu Partnerskiego Funduszu, realizowanego wspólnie z instytucjami publicznymi, administracją rządową i samorządową oraz spółkami Skarbu Państwa. Celem tych działań  jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych podmiotach. Podpisywane porozumienia zawierają konkretne zapisy dotyczące m.in. audytu dostępności placówek, czy szkoleń z obsługi osób niepełnosprawnych.

Do tej pory stosowne porozumienia zostały podpisane z TVP S.A. oraz Akademią Ekonomiczną w Poznaniu oraz SGH. Ponadto udało nam sfinalizować rozmowy z Pocztą Polską SA, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. - Zakładamy, że porozumienia nie będą dotyczyć tylko pieniędzy z programów PFRON, lecz ogólnie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zatrudnienia. Chcemy utworzyć sieć instytucji, które wzajemnie będą się wymieniały informacjami, dobrymi praktykami, miejscami stażowymi – podkreśla prezes Funduszu Robert Kwiatkowski. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii. Kształcenie prowadzone jest na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. 

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Ważnym obszarem działalności uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

Uczelnia prowadzi szereg projektów z zakresu kreowania i zastosowania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia. Zrealizowała m.in. projekt na rzecz obronności państwa, opracowując system nadzoru Swizyjnego do identyfikacji zachowań i osób oraz detekcji sytuacji niebezpiecznych. Realizuje projekty wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne w medycynie. Przygotowała m.in. oprogramowanie komputerowe podnoszące jakość diagnozy ortopedycznej i procesu rehabilitacji. Przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powstało także nowoczesne laboratorium ruchu Human Motion Lab (HML), z którego możliwości technicznych korzysta m.in. wiele polskich szpitali i placówek medycznych.

 

Warszawa 02.03.2017 r.