fbpx

Pożegnanie prof. dr. hab. Krzysztofa Maraska

Marasek str3Z ogromnym żalem żegnamy prof. dr. hab. Krzysztofa Maraska, wieloletniego kierownika Katedry Multimediów oraz członka Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a także profesora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Pan profesor zmarł 13 listopada. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Profesor Krzysztof Marasek był specjalistą w dziedzinie informatyki technicznej i telekomunikacji. Zajmował się sztuczną inteligencją, metodami opisu i tworzenia treści multimedialnych, długoterminową archiwizacją danych, przetwarzaniem sygnału mowy, fonetyką eksperymentalną, tłumaczeniem maszynowym oraz dziedziną HCI, czyli interakcją między człowiekiem a komputerem. W pracy profesor Marasek był inspiratorem, wyróżniał się innowacyjnością i odwagą w stawianiu nowych celów badawczych.

W 1992 r. obronił pracę doktorską „Wyznaczanie częstotliwości średniej i maksymalnej w dopplerowskim sygnale akustycznym”. W 1997 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Stuttgarcie za rozprawę „Ocena jakości głosu na podstawie elektroglottografii”. W 2015 r. odebrał tytuł profesora nauk technicznych z rąk Prezydenta RP. Wykładał na uczelniach w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Brał udział w wielu polskich i międzynarodowych projektach. W ostatnim czasie prowadził prace nad inteligentnym wyszukiwaniem multimodalnym. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, 32 patentów amerykańskich i 18 patentów polskich.

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk i Zespołu ds. Inwestycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił rolę eksperta w programach ramowych Unii Europejskiej w dziedzinie zaawansowanego przetwarzania sygnału. Był redaktorem działu w periodyku naukowym „Archives of Acoustics”. Uhonorowany wieloma wyróżnieniami.

Pan profesor cieszył się szacunkiem studentów oraz współpracowników PJATK. Społeczność akademicka zapamięta go jako zaangażowanego mentora i życzliwego człowieka.

Będzie nam Pana bardzo brakowało, Panie Profesorze!