fbpx

Projekt PJATK nagrodzony w konkursie "Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców"

Projekt PJATK jest jednym z 11 projektów nagrodzonych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców". Komisja oceniająca wszystkie zgłoszone pomysły przyznała nam 8. miejsce. W ten sposób wyprzedziliśmy m.in. lubelski KUL czy krakowski AGH.

Konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce. W konkursie mogły brać udział publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, które posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Przy ocenie wniosków pod uwagę były brane m.in. innowacyjność i spójność projektu, a także jego kosztochłonność.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.