fbpx

Majowy Klub Informatyka: Projektowanie interakcji, HCI, User Experience – dziś i jutro

Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z Katedrą Multimediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zapraszają na Klub Informatyka 23 maja br.

Klub poświęcony będzie wybranym zagadnieniom projektowania urządzeń i programów  komputerowych w taki sposób, aby można było z nich korzystać (co jak wiemy z doświadczenia, nie zawsze się udaje projektantom). Na naszym klubowym spotkaniu zajmiemy się jednak współczesnymi aspektami projektowania programów, interfejsów użytkownika i serwisów multimedialnych.     

Sukces rynkowy współczesnego produktu informatycznego jest uzależniony od akceptacji produktu przez użytkownika końcowego. Na dzisiejszym nasyconym rynku spośród produktów o porównywalnych parametrach klienci wybierają rozwiązania łatwe do obsługi, atrakcyjne wizualnie i użyteczne oraz dobrze dopasowane do indywidualnego sposobu użytkowania lub stylu życia.

Zagadnienia Interakcji człowiek-komputer (HCI) obejmują projektowanie metod interakcji, doskonalenie użyteczności produktów i rozwiązań informatycznych, a także dostarczanie takich produktów interaktywnych, aplikacji i usług, które będą wywoływać u użytkowników pozytywne doświadczenia (User Experience) oraz zwiążą użytkownika lub klienta z danym rozwiązaniem i jego dostawcą.

Spotkanie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przybliży te zagadnienia nie tylko poprzez omówienie nowych trendów w projektowaniu interaktywnych rozwiązań IT, ale przede wszystkim poprzez demonstrację systemów (gier, usług, narzędzi) wykorzystujących nowe techniki interakcji oraz nowe metody projektowania.

Prelegentami będą prof. Marcin Sikorski i prof. Krzysztof Marasek oraz grono współpracowników Katedry Multimediów PJATK.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Spotykamy się 23 maja o godz. 18:00 w  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wstęp wolny!

http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:195

Licząc na sporą frekwencję, zmieniliśmy salę na Dużą Aulę na parterze, przy wejściu do głównego budynku.