fbpx
Statuetka PTI dla Rektora PJATK, prof. J.P. Nowackiego

Statuetka PTI dla Rektora PJATK, prof. J.P. Nowackiego

Prof. Jerzy Paweł Nowacki, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, otrzymał statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki. Przyznało ją Polskie Towarzystwo Informatyczne.

23 grudnia 1948 roku matematycy i inżynierowie założyli zespół, który miał zbudować w Polsce matematyczną maszynę – poprzednika komputerów. Datę tę traktuje się jako początek powstania polskiej informatyki. W trakcie obchodów rocznicowych tego wydarzenia PTI przyznało swoje wyróżnienia.

Prof. Jerzy Pawel Nowacki otrzymal statuetkę. Od 1994 roku jest rektorem PJATK. Przez ponad 20 lat byl związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Należy do kilkudziesięciu sympozjów międzynarodowych, głównie w Polsce, Japonii i Szwecji. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism “Journal of Technical Physics” oraz “International Journal of Applied Electromagnetics in Materials”. Wykłada w Katedrze Informatyki Stosowanej PJATK. Studenci mogą uczestniczyć w jego zajęciach z matematyki, mechaniki i zastosowań metod numerycznych w teorii sprężystości i fizyce ciała stałego.

Polskie Towarzystwo Informatyczne to organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży informatycznej. Opiniuje akty prawne dotyczące obszaru nowych technologii, prowadzi certyfikację ogólnych umiejętności komputerowych z uwzględnieniem norm ECDL (European Computer Driving Licence), co roku organizuje obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego ustanowionego przez ONZ. Przy towarzystwie działa Izba Rzeczoznawców, która przygotowuje ekspertyzy, audyty i opinie dla instytucji publicznych i firm.