fbpx

Stypendium Ministra dla 2 studentów PJATK

Informujemy, że dwoje studentów kierunku "Grafika" na Wydziale Sztuki Nowych Mediów otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Serdecznie gratujemy:

  • p. Zuzanie Rawa z I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych anglojęzycznych
  • p. Aleksandrowi Małachowskiemu z II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych polskojęzycznych

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom w roku akademickim 2018/2019.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.