fbpx
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

Każdy semestr obejmuje 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są tylko w języku polskim.

Studia licencjackie niestacjonarne trwają 8 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata architektury wnętrz.

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze siedem semestrów obejmuje nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po siódmym semestrze studenci wybierają specjalizację. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Po ukończeniu 7 semestru na studiach niestacjonarnych, studenci wybierają specjalizację i pod kierunkiem promotora tworzą dyplomowy projekt licencjacki z zakresu następujących specjalizacji:
• projektowania wnętrz;
• projektowania wystawiennictwa.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależność od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Architektury Wnętrz, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.