Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2020/2021 (stacjonarne i niestacjonarne) rozpocznie się 4 maja 2020 roku.

Informujemy, że opłata wpisowego została zniesiona.

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Kwalifikacja na studia
  1. terminy rozmów kwalifikacyjnych - studia stacjonarne
  2. terminy rozmów kwalifikacyjnych - studia niestacjonarne
  3. teczka prac
 4. Kontrakt

 

1. Rejestracja online

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz wybierz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, jest zobowiązany dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana)
 3. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.
 4. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (75zł). Wpłata na indywidualny numer konta - widoczny na Twoim profilu rekrutacyjnym.

UWAGA: cudzoziemcy dodatkowo okazują paszport z ważną wizą, dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną min. 3 miesiące. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Proszę umieszczać tylko zdjęcia w formacie dowodowym
 • Zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
 • Zdjęcie należy wgrać w portalu rekrutacyjnym rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Kwalifikacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi oraz rozmowę z zakresu historii sztuki i architektury. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykonuje szkice odręczne z rysunku (martwa natura) i szkic z elementami perspektywy.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w rejestracji on-line: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Teczka prac - teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

 • Rysunku (minimum 10 sztuk) format 50x70cm lub 70x100cm
 • Malarstwa (minimum 10 sztuk) format 50x70cm lub 70x100cm
 • Szkice z martwej natury (minimum 10 sztuk) format A4

Prace z rysunku, malarstwa i szkice prezentowane w teczce powinny być wykonane z natury i obejmować: studium postaci, martwą naturę, pejzaż, wnętrze.

Ilość prac nie powinna przekraczać 40 sztuk w formacie nie większym jak 70x100.

Teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

Obowiązujący zakres historii sztuki obejmuje ogólną wiedzę i orientację z uwzględnieniem architektury, przykładem może być:

 1. Historia sztuki w zarysie – Estreicher Karol
 2. Historia sztuki – Białostocki Jan
 3. Historia sztuki powszechnej – Piwocki Franciszek Xawery

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane w maju.

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania arkuszu egzaminacyjnego, okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej..

Po spełnieniu wszystkich opisanych warunków i uzbieraniu się grupy, uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.

4. Kontrakt i wpisowe

W ciągu tygodnia od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK (wzór kontraktu do pobrania)

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwiskorozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, architektura wnętrz

Uwaga: Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim dostępnym w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl