Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęła się 4 maja 2021 roku.

 

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Kwalifikacja na studia
  1. terminy rozmów kwalifikacyjnych - studia stacjonarne
  2. terminy rozmów kwalifikacyjnych - studia niestacjonarne
  3. teczka prac
 4. Kontrakt

 

1. Rejestracja online

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz wybierz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!

 2. świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć również tłumaczenie na jęz. polski lub angielski w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*

 3. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line niezbędne do otrzymania legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci, którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

 4. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (75zł). Wpłata na indywidualny numer konta - widoczny na Twoim profilu rekrutacyjnym

   

* Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, USA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

 

3. Kwalifikacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki" z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną z zakresu Historii Sztuki i Architektury.

Rozmowy odbywają się w formie online.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny), następnie wysłać do nas portfolio z dokładnym opisem prac (format, technika wykonania, tytuł i data powstania). Portfolio nie powinno przekraczać 25MB, minimum 100DPI i być w jednym pliku PDF. Portfolio należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż na dwa dni przed terminem rozmowy. Po pozytywnej ocenie portfolio kandydat będzie umawiany na rozmowę przez Skype.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w rejestracji online: rekrutacja.pjwstk.edu.pl


Teczka prac:

 • Rysunku (minimum 10 sztuk) format 50x70cm lub 70x100cm
 • Malarstwa (minimum 10 sztuk) format 50x70cm lub 70x100cm
 • Szkice - rysunek perspektywiczny (minimum 10 sztuk) format A4

Prace z rysunku, malarstwa i szkice prezentowane w teczce powinny być wykonane z natury i obejmować: studium postaci, martwą naturę, pejzaż, wnętrze.

Ilość prac nie powinna przekraczać 40 sztuk w formacie nie większym jak 70x100.

Obowiązujący zakres historii sztuki obejmuje ogólną wiedzę i orientację z uwzględnieniem architektury, przykładem może być:

 1. Historia sztuki w zarysie – Estreicher Karol
 2. Historia sztuki – Białostocki Jan
 3. Historia sztuki powszechnej – Piwocki Franciszek Xawery

 Uwaga: istnieje możliwość darmowych konsultacji teczek - szczegóły

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych, godzina 10.00 (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • 26 czerwca, 
 • 17 lipca,
 • 11 września,
 • 25 września.

 

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej..

Po spełnieniu wszystkich opisanych warunków i uzbieraniu się grupy, uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.

4. Kontrakt

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Wpłaty dokonujemy na indywidualny numer konta, widoczny na profilu rekrutacyjnym.

Obcokrajowcy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

 

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.