fbpx
Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka PJATK współpracuje z następującymi bibliotekami:

Możliwa jest również współpraca z innymi bibliotekami jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Wypożyczanie z ww. bibliotek jest możliwe za pomocą rewersu międzybibliotecznego. Rewers można otrzymać w Bibliotece PJATK po podaniu tytułu książki, którą Czytelnik chce wypożyczyć. Można otrzymać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie.

Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot)
oraz do rozliczenia się z otrzymanych rewersów bibliotecznych w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania rewersu.

 

Inne biblioteki:

http://www.pja.edu.pl/biblioteka/repozytoria