fbpx
Niezbędnik młodego naukowca (z perspektywy bibliotekarskiej)

Niezbędnik młodego naukowca (z perspektywy bibliotekarskiej)

1. Przygotowanie i pisanie pracy naukowej

W pierwszym etapie pracy nad tekstem pracy naukowej należy zebrać i uporządkować literaturę, na którą będziemy się powoływać podczas pisania pracy. Poniżej polecamy źródła artykułów naukowych oraz narzędzia, które pomogą sporządzić spis literatury wykorzystanej w pracy, tj. bibliografię.

• WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Na stronie WBN znajduje się baza źródeł naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dostęp do WBN odbywa się przez  IP naszej Uczelni. Dodatkowo do baz EBSCO - przy pomocy hasła. Można je uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne przydatne źródła (wyszukiwarki i otwarte repozytoria materiałów naukowych):
https://scholar.google.pl/
https://doaj.org/
https://arxiv.org/
http://cds.cern.ch/
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/
https://depot.ceon.pl/
Uwaga: WIKIPEDIA nie jest źródłem naukowym.

• BIBLIOTEKA PJATK

Zbiory Biblioteki można przejrzeć w katalogu, na stronie: http://system-biblioteka.pja.edu.pl/Dodatkowo, w katalogu bibliotecznym znajduje się specjalna kolekcja książek dedykowana młodym naukowcom, można ją znaleźć pod linkiem: http://system-biblioteka.pja.edu.pl/Opac5/faces/Zestawienia.jsp --> Poradniki dla naukowców i dyplomantów
Istnieje także możliwość zakupu niezbędnych książek przez Bibliotekę, przez złożenie wniosku o zakup. Pobierz wniosek.

• MENEDŻERY BIBLIOGRAFII

Kiedy już zbierzemy potrzebne materiały i rozpoczniemy pisanie pracy, warto wyposażyć się w program, który będzie pomocny w zarządzaniu źródłami tj. w  przygotowaniu przypisów oraz bibliografii załącznikowej wg. wybranego formatu, np.:

   
Nazwa formatu Przykład
APA Liu, X., Nielek, R., Adamska, P., Wierzbicki, A., & Aberer, K. (2015). Towards a highly effective and robust Web credibility evaluation system. Decision Support Systems, 79, 99–108. http://doi.org/10.1016/J.DSS.2015.07.010
IEEE [1]          X. Liu, R. Nielek, P. Adamska, A. Wierzbicki, and K. Aberer, “Towards a highly effective and robust Web credibility evaluation system,” Decis. Support Syst., vol. 79, pp. 99–108, Nov. 2015.
MLA Liu, Xin et al. “Towards a Highly Effective and Robust Web Credibility Evaluation System.” Decision Support Systems 79 (2015): 99–108. Web. 23 Jan. 2018.

Polecamy programy:

https://mendeley.com/reference-management/reference-manager
http://endnote.com/product-details
https://www.zotero.org/

Instalacja oraz funkcje Mendeleya opisane są tu: https://repin.pjwstk.edu.pl/files/Mendeley.pdf

• FORMATOWANIE PUBLIKACJI

Każde czasopismo naukowe oraz konferencja posiada własne ścisłe zasady formatowania tekstu i są one dostępne na stronach www  poszczególnych wydawców.

• AFILIOWANIE PRACY

Afiliacja to wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wyniki są opisywane w publikacji.
Poprawna afiliacja zawiera w pierwszej kolejności nazwę instytucji, następnie nazwę wydziału. W przypadku naszej Uczelni powinna brzmieć następująco:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział...
Polish-Japanese Academy of Information Technology, Department of ...

2. Publikowanie i rozpowszechnianie

Kolejny krok to wysłanie gotowego tekstu pracy naukowej do uprzednio wybranego czasopisma lub na konferencję. Wybór odpowiedniego czasopisma bądź konferencji jest bardzo istotny, ponieważ wpływa to na ocenę dorobku naukowego autora oraz jednostki naukowej, z którą jest związany.
Najwięcej punktów można otrzymać publikując w czasopiśmie z tzw. listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - do 50 punktów. Drugim ważnym miejscem prezentowania badań są konferencje naukowe indeksowane w Web of Science Core Collection – do 15 punktów.

• CZASOPISMA PUNKTOWANE

Pełne listy punktowanych czasopism naukowych opracowywanych przez MNiSW znajdują się TU

Listy te tworzone są m.in. na podstawie wskaźnika oddziaływania czasopisma – Impact Factor, który publikowany jest w Journal Citation Reports.

• KONFERENCJE INDEKSOWANE W WEB OF SCIENCE

Aby sprawdzić, czy konferencja jest indeksowana, należy wejść na stronę: http://apps.webofknowledge.com/ (dostęp po IP PJATK), wybrać opcję Conference i wpisać nazwę interesującej nas konferencji.

WoS

Jeśli konferencja zostanie odnaleziona, warto na nią aplikować.

W przypadku publikowania monografii naukowych, dobrze jest sprawdzić listy wydawnictw, sporządzone przez MNiSW. Wydawnictwa naukowe podzielone są na dwie kategorie: poziom I obejmuje 500 wydawnictw, publikacja w nich daje autorowi 80 punktów, poziom II obejmuje 36 wydawnictw, autor otrzymuje 200 punktów.
Pełny wykaz wydawnictw znajduje się TU 

• REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE PJATK

Zanim praca zostanie opublikowana w czasopiśmie ( proces recenzji trwa nawet kilka miesięcy), autor może ją zamieścić w otwartym dostępnie w Repozytorium PJATK. Korzyści to:

  1. Praca zamieszczona w repozytorium widoczna jest w największej wyszukiwarce materiałów naukowych – Google Scholar – w ciągu kilku dni,
  2. Zwiększa się „widoczność” dorobku naukowego – prace umieszczone w repozytorium są indeksowane przez światowe multiwyszukiwarki i serwisy, takie jak: PRIMO, Driver, ROAR, OPEN DOAR,
  3. Wzrasta „cytowalność” prac opublikowanych w otwartym dostępie i tym samym Indeks Hirscha dla autora,
  4. Dokumenty zdeponowane w repozytorium są zabezpieczone – każdy z nich otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu nie ginie w sieci,
  5. Wyniki badań mogą być natychmiast zaprezentowane. W oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu rezultaty swoich badań.

Pełne instrukcje dla autorów znajdują się na stronie repozytorium,
zapraszamy także do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE DLA NAUKOWCÓW

Prezentowanie swojego dorobku naukowego w portalach takich jak ResearchGate ma ogromne znaczenie dla widoczności publikacji oraz budowania sieci kontaktów ze społecznością naukową. Zachęcamy do takiej aktywności. Poniżej przykłady serwisów:
https://www.researchgate.net/,
https://www.mendeley.com/research-network/community,
https://www.academia.edu/

• ROZPRAWA DOKTORSKA

Na naszej uczelni rozprawa doktorska podlega procedurze antyplagiatowej*.
W celu sprawdzenia pracy należy w Bibliotece PJATK złożyć:

  • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie;
  • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami. Płyta powinna być w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej;
  • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu;

*nie dotyczy dysertacji w formie zbioru artykułów

3. Sprawozdawanie z działalności naukowej

W związku ze spoczywającym na jednostkach naukowych obowiązkiem ustawowym przekazywania danych o publikacjach naukowych, ważne jest, aby w cyklu kwartalnym autor (lub upoważniona osoba)  wprowadzała informacje o wszystkich opublikowanych artykułach, materiałach konferencyjnych i książkach do Polskiej Bibliografii Naukowej.

UWAGA! Od 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady sprawozdawania dorobku naukowego

• POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

PBN stanowi część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.
Aby autor mógł wprowadzać dane o publikacje do bazy PBN, musi się zarejestrować i zidentyfikować w bazie systemu POL-on.
Ważne. Przed dodaniem pracy prosimy o zapoznanie się z dokumentem zawierającym najważniejsze wskazówki jak poprawnie dodać publikację.

 Inne wskaźniki dotyczące oceny dorobku piśmienniczego autorów to Cytowania, H-Index oraz Impact Factor.

• RESEARCHERID - CYTOWANIA I INDEKS HIRSCHA

ResearcherID jest narzędziem, dzięki któremu w łatwy sposób można monitorować liczbę cytowań swoich prac oraz indeks Hirscha. Wszystko to możliwe jest po założeniu i sprofilowaniu konta w ResearcherID.
Ponadto ResearcherID jest zintegrowany z  bazą Web of Science (oba produkty należą do firmy Clarivate Analytics), która jest bazą referencyjną dla sprawozdań ministerialnych.

Indeks Hirscha jest to miernik wykazujący znaczenie wszystkich publikacji autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek naukowy. Oblicznay jest na podstawie liczby cytowań prac autora.
Współautorstwo z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby cytowań i indeks Hirscha.

Zobacz jak sprawdzić cytowania i H-index przy pomocy ResearcherID:
Prezentacja
Film

• IMPACT FACTOR

IF - wskaźnik oddziaływania czasopisma
Zobacz jak sprawdzić IF dla czasopisma:
Prezentacja
Film

SCOPUS

Baza Scopus indeksuje publikuje naukowe oraz prezentuje statystykę i analizę dorobku naukowego autora, instytucji.