BIP

BIP

Statut PJATK - obowiązujący od 19 grudnia 2019 r.

 

Statut PJATK - obowiązujący od 1 października 2019 r.

 

Statut PJATK

 

Strategia Uczelni na lata 2019-2023

 

Regulamin zarzadzania prawami autorskimi BIP

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej BIP

 

Regulamin przeprowadzania nostryfikacji dyplomów potwierdzających stopień naukowy

 

Regulamin studiów 2019-2020 

 

Regulamin studiów 2018-2019 

 

Regulamin studiów doktoranckich

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z 2019 

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora po 30 września 2019 r.

 

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego po 30 września 2019 roku

 

Zasady rekrutacji studia na r.a. 2019-2020

 

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2020-2021

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

Program studiów podyplomowych 2019/2020

 

Regulamin studiów podyplomowych - 01.10.2019

 

Zarządzenie Rektora dot. wysokości czesnego na rok 2020/2021

 

PROGRAM:

Informatyka

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Sztuka Nowych Mediów

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Architektura Wnętrz

 

Zarządzanie Informacją 

 

Kultura Japonii

 

OPŁATY:

 

Informatyka

 

Sztuka Nowych Mediów

 

Zarządzanie Informacją

 

Kultura Japonii