Komunikaty

Aneks z dnia 9 czerwca 2020 r. dotyczący określenia zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym do Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 20 maja 2020 r.
Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 

Aneks z dnia 9 czerwca 2020 r. do Zarządzenie Rektora PJATK z 20 maja 2020 r.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

Zarządzenie dotyczące terminów egzaminów dyplomowych (pobierz)

W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 24 kwietnia traktującym m.in. o zawieszeniu stacjonarnej obsługi administracyjnej na Uczelni informujemy, że wyjątkowo, na ten czas uruchomiliśmy dla Państwa możliwość otrzymania dyplomu wraz z suplementem i odpisami oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki byłyby nadawane za potwierdzeniem odbioru w miarę spływania kolejnych zgłoszeń.
W celu wystąpienia o taką usługę należy:
DYPLOM:
1. Sprawdzić w gakko/przebieg studiów czy dyplom jest już gotowy
2. Wypełnić, podpisać i odesłać skan/ zdjęcie wniosku o wysyłkę (do pobrania)
ŚWIADECTWO:
1. Sprawdzić czy otrzymaliście Państwo maila z informacją o gotowym świadectwie
2. Wypełnić, podpisać i odesłać skan/ zdjęcie wniosku o wysyłkę (do pobrania)

Wniosek należy przesłać ze szkolnej poczty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane z prywatnej poczty nie będę realizowane)
Usługa będzie realizowana na terenie Polski.