Komunikaty

(TERMIN SKLADANIA WNIOSKÓW: 30 MAJA 2019)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami
dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na
rok akademicki 2019/2020 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu
gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.
Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we
włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za
pośrednictwem specjalnego portalu do godz. 14.00 (czasu włoskiego) 30 maja 2019 r.
Il bando contenente le disposizioni per la presentazione delle candidature e le istruzioni relative all’iter
di selezione delle domande è pubblicato Portale dedicato https://studyinitaly.esteri.it/, ed è inoltre
disponibile cliccando qui sia nella versione in lingua italiana che in lingua inglese.
Warunki konkursu, zawierające zasady zgłaszania kandydatur oraz informacje dotyczące procedury
selekcji zgłoszeń, są dostępne na specjalnym portalu https://studyinitaly.esteri.it/, a także na
następującej stronie w języku włoskim:
(https://ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_it
aliano.pdf)
i angielskim
(https://ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_in
glese.pdf)

Stypendium- Aktywny Samorząd

poniedziałek, 20 maj 2019

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych informuje o projekcie „Aktywny
Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego
programu „Absolwent”.
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach,
(wszelkiego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, magisterskie)
 są mieszkańcami woj. mazowieckiego.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:
 szkolenia i kursy zawodowe,
 naukę języków obcych,
 płatne staże zawodowe,
 doradztwo i coaching.
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do
pobrania.
We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również
telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :
Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.
Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOSTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 9 marca 2019 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
9 – 10 marca, 16 - 17 marca
23 - 24 marca, 30 – 31 marca
Studenci stacjonarni: od 11 marca 2019 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.

Do dnia 10 marca 2019 r. w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować
będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II
stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin, dostępny w gablocie
Pomoc Materialna oraz na stronie www http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-
druki
Wniosek dostępny jest w dziekanacie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

Deklaracja zajęć na semestr letni 2018/2019