Nowe legitymacje studenckie

Nowe legitymacje studenckie

NOWOPRZYJĘCI STUDENCI O NUMERZE ALBUMU DO 20037 MOGĄ ODBIERAĆ LEGITYMACJE OD 31 PAŹDZIERNIKA BR.
Zapraszamy w godzinach pracy Dziekanatu.
Informacje o kolejnych numerach legitymacji będą systematycznie aktualizowane.