Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych i papierowych na okres do 31 października 2019 r.

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych i papierowych na okres do 31 października 2019 r.

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :
Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.
Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOSTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 9 marca 2019 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
9 – 10 marca, 16 - 17 marca
23 - 24 marca, 30 – 31 marca
Studenci stacjonarni: od 11 marca 2019 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.