Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych na okres do 31 marca 2020 r.

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych na okres do 31 marca 2020 r.

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.

Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOSTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 12 października 2019 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
12 – 13 października, 19 - 20 października
26 - 27 października, 2 – 3 listopada

Studenci stacjonarni: od 14 października 2019 r.,.- INDYWIDUALNE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI JEDYNIE WE WTORKI I CZWARTKI

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.