Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych  na okres do 31 października 2020 r.

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych na okres do 31 października 2020 r.

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Od dnia 11.03 studenci będą mogli przedłużać ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich.
ZAPRASZAMY W GODZINACH PRACY DZIEKANATU (https://www.pja.edu.pl/dziekanat)
BARDZO PROSIMY O WCHODZENIE DO DZIEKANATU POJEDYNCZO!
Jest możliwość przesłania legitymacji pocztą i otrzymania jej zwrotnie listem poleconym na wskazany adres. Możliwość taka dotyczy adresów zlokalizowanych w Polsce.