Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Aneks z dnia 9 czerwca 2020 r. dotyczący określenia zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym do Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 20 maja 2020 r.
Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 

Aneks z dnia 9 czerwca 2020 r. do Zarządzenie Rektora PJATK z 20 maja 2020 r.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego