Stypendium im. Prof. Z.Michalewicza

Stypendium im. Prof. Z.Michalewicza

There is no translation available.

Do dnia 10 marca 2019 r. w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować
będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II
stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin, dostępny w gablocie
Pomoc Materialna oraz na stronie www http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-
druki
Wniosek dostępny jest w dziekanacie.