fbpx
Program studiów stacjonarnych

Program studiów stacjonarnych

Nazwa Przedmiotu

Liczba godz./tyg.

Forma zalicz.

Pkt ECTS

wyk.

dialog

dydak.

ćw.

I rok

I semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Kultura Japonii

2

-

-

Z

1

Lektorat

-

-

4

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (2D)

1

-

1

Z

1

Rysunek i malarstwo

-

4

-

Z

4

Rzeźba i modelowanie

-

4

-

Z

4

Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii i konstrukcji

-

3

-

E

4

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Geometria wykreślna

1

-

1

Z

1

Perspektywa odręczna

-

2

-

Z

1

Psychofizjologia widzenia

1

-

1

Z

1

Podstawy projektowania z modelowaniem

-

4

-

E

5

Podstawy komunikacji wizualnej

-

2

-

Z

4

Fotografia

-

2

-

Z

1

II semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

4

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (2D)

1

-

1

Z

1

Rysunek i malarstwo

-

4

-

Z

4

Rzeźba i modelowanie

-

4

-

Z

4

Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii i konstrukcji

-

3

-

E

4

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Geometria wykreślna

1

-

1

Z

1

Perspektywa odręczna

-

2

-

Z

1

Podstawy projektowania z modelowaniem

-

4

-

E

5

Podstawy komunikacji wizualnej

-

2

-

Z

4

Fotografia

-

2

-

Z

1

II rok

III semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Filozofia (idee filozoficzne w sztuce)

2

-

2

Z

2

Lektorat

-

-

4

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Architektura krajobrazu

1

1

-

Z

2

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Projektowanie wnętrz i architektury

-

3

-

E

5

Projektowanie wystawiennictwa

-

4

-

E

5

Projektowanie komunikacji wizualnej

-

2

-

Z

5

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

2

-

Z

2

IV semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

4

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Architektura krajobrazu

1

1

-

Z

2

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Projektowanie wnętrz i architektury

-

3

-

E

5

Projektowanie wystawiennictwa

-

4

-

E

5

Projektowanie komunikacji wizualnej

-

2

-

Z

5

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

2

-

Z

2

Wychowanie fizyczne

-

-

2

Z

1

III rok

V semestr

Historia sztuki XX w.

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

4

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Projektowanie architektoniczne

-

3

-

Z

4

Projektowanie wnętrz

-

4

-

E

5

Projektowanie wystawiennictwa

-

4

-

E

5

Podstawy projektowania mebla+inwentaryzacja mebla

-

3

-

Z

4

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

2

-

Z

1

Wychowanie fizyczne

-

-

2

Z

1

VI semestr

Historia sztuki XX w.

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

4

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Kultura Japonii

2

-

-

Z

1

Architektura krajobrazu

1

1

  -

Z

2

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Projektowanie architektoniczne

-

3

-

Z

4

Projektowanie wnętrz

-

3

-

E

5

Projektowanie wystawiennictwa

-

3

-

E

5

Podstawy projektowania mebla

-

3

-

Z

4

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

2

-

Z

1

IV rok

VII semestr

Portfolio (dokumentacja dorobku studenta z 3 lat)

-

2

-

Z

3

Lektorat

-

-

2

Z

2

Podstawy prawa autorskiego

2

-

-

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania

-

2

-

Z

2

Praca dyplomowa – projekt

-

8

-

Z

10

Aneks projektowy

-

4

-

Z

5

Pisemna praca licencjacka (w tym część opisowa projektu)

-

2

-

Z

5

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

2

-

Z

2