fbpx
Mediacje z medium  - Domagalski  Kalina Żaczek

Mediacje z medium - Domagalski Kalina Żaczek

There is no translation available.

Na wystawie „Mediacje z medium” można oglądać prace dydaktyków z pracowni grafiki
artystycznej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK: Wojciecha Domagalskiego,
Andrzeja Kaliny oraz Piotra Żaczka.
Reprezentowane są różnorodne techniki graficzne, zarówno tradycyjne, takie jak linoryt czy
serigrafia jak i nowoczesne, w postaci druku cyfrowego. Pokazywane prace cechuje
nowatorskie podejście do medium graficznego, eksperyment zmierzający do uzyskania
indywidualnych autorskich środków wyrazu.
Wystawa „Mediacje z medium” pokazywana była w Krakowie w galerii Międzynarodowego
Centrum Sztuk Graficznych w październiku 2017 roku. Towarzyszył jej album wydany
wspólnie przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki i Polsko-Japońską
Akademię Technik Komputerowych, do którego teksty napisali dr Marta Anna Raczek-Karcz i
mgr Adam Trwoga.

Wojciech Domagalski [ur. 1984 w Łodzi] – absolwent Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie [dyplom w Pracowni prof. Lecha Majewskiego – 2010].
W 2018 roku, na macierzystej uczelni uzyskał stopień doktora sztuki. 
Pracuje na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, grafiką artystyczną i projektową. Swoje prace zaprezentował na 15
wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie
[m.in. Niemcy, USA, Chiny]. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[2016]. Laureat wielu nagród, m.in. 8. i 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach
[2013 i 2015] oraz V Międzynarodowego Konkursu Rysunku we Wrocławiu [2012].

Andrzej Kalina [ur. 1952 w Lidzbarku] – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie [dyplom w Pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego – 1980].
Stopień doktora uzyskał na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie [2003], a doktora habilitowanego na Wydziale Grafiki ASP w
Warszawie [2010]. Prowadzi Pracownię Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki
Nowych Mediów PJATK w Warszawie. Zajmuje się grafiką artystyczną, instalacją,
environmentem, tworzy także obiekty artystyczne. Od 1978 roku członek-założyciel
wspólnie z Andrzejem Dworakowskim i Markiem Jaromskim grupy „Warsztat“. Swoje
prace zaprezentował na ponad 60 wystawach indywidualnych i przeszło 250
wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie [m.in. Francja, Niemcy, Portugalia,
Włochy, Japonia]. Laureat wielu nagród, m.in. 1. Międzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie [1991] oraz 13. Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka w
Jeleniej Górze [2016]. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich i w
kolekcjach światowych, m.in. w The British Museum w Londynie i MoMA w Nowym
Jorku. W 1990 roku jako jeden z 13 grafików polskich został umieszczony w słowniku
grafików świata wydanym przez Japończyków.

Piotr Żaczek [ur. 1966 w Warszawie] – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie [dyplom w Pracowni prof. Romana Artymowskiego – 1991].
Pracuje na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie. Zajmuje się grafiką
artystyczną, malarstwem i rysunkiem. Swoje prace prezentował na 15 wystawach
indywidualnych i ponad 190 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie [m.in. Indonezja,
Kanada, Niemcy, USA, Tajlandia, Włochy]. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki [1989-1990,
1991-1992]. Laureat wielu nagród m.in. 1. i 2. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach [1991,
1994], V, VII i IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie [1991, 1997,
2007] oraz I Nagrody IX Biennial
International Miniature Print Exhibition w Vancouver [2016]. Jego prace znajdują się w
zbiorach muzeów polskich i w kolekcjach światowych, m.in. w Stadtische Galerie w
Bietigheim – Bissingen
i Bibliotheca Alexandrina w Aleksandrii.

PLAKAT MEDIACJE page 001