fbpx
Najlepsze dyplomy IT 2022

Najlepsze dyplomy IT 2022

There is no translation available.

Nominowane dyplomy

1.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Jan Przystał Tworzenie portali i nierealnych struktur w grach wideo Rafał Masłyk
2.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Hlib  Davydov  Proces tworzenia gry strategicznej z wykorzystaniem środowiska Unity na przykładzie projektu Sword & Sorrow  Barbara Karpowicz 
3.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kamil  Kojs  Detekcja uczestników ruchu drogowego w oparciu o głębokie sztuczne sieci neuronowe   Maciej Maciejewski
4.

sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Jakub Oleksiak  Phishing – utworzenie zbioru wiadomości phishingowych, analiza metod wabienia oraz model sieci neuronowej wykrywający ataki phishingowe  Radosław Nielek 
5.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Szymon  Pierzchała  Generyczna metoda steganografii oparta na stosie protokołów TCP/IP z użyciem czasu systemowego operująca na wielu strumieniach TCP jednocześnie   Radosław Nielek
6.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Krzysztof Dąbkowski  Analiza wykorzystania narzędzi RPA do usprawnienia procesów biznesowych  Michał Drabik 
7.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Julian

Jakub

Marcel
Mikołajczyk

Krysztofiak,

Polak


Sieć społecznościowa – Pin@ (PinAt)
Paweł Lenkiewicz


8.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Rafał

Bartosz


Sadowski 

Gościcki

Aplikacja webowa umożliwiająca wyszukiwanie współuczestników do gier wieloosobowych  Paweł Lenkiewicz
9.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Grzegorz

Ewa

Łukasz

Marek

Piotrowski

Piotrowska

Bieliński

Palasek 


Program wspomagający pracę działu kadr w firmie


Paweł Lenkiewicz
10.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Zuzanna Bubrowska  Mobilna aplikacja interwencyjno-badawcza wzmacniająca zachowania prośrodowiskowe   Barbara Karpowicz
11.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nina  Dziędziurko  Detection and classification of ASL alphabet letters using YOLOv5 convolutional neural network       Piotr Gnyś 
12.  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Paweł  Kojtek Budowa i sterowanie dwukołowym robotem samobalansującym  Piotr Gnyś 
13. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Gabriela  Szczęsna Rejestracja i identyfikacja sygnałów dźwiękowych emitowanych przez ssaki morskie 
Piotr Gnyś
 
14.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Robert 

Maciej
Grochowski

Lis 
Autonomiczny robot mobilny poruszający się w oparciu o znaki drogowe   

Piotr Gnyś15.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Dziewulski  Michał Wykrywanie i rozpoznawanie samochodowej sygnalizacji świetlnej na podstawie obserwacji wizualnej z zastosowaniem sieci splotowych 
Piotr Gnyś