fbpx
MBA for IT

MBA for IT

Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 trwa do 20 października 2022 roku (lub do wyczerpania miejsc).

 

Portal studiów MBA - mba.pja.edu.pl

 

Głównym założeniem programu studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania przydatnej w środowisku pracy w branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma oraz daje słuchaczom wiedzę i specjalistyczne narzędzia pozwalające na rozwój kompetencji w obszarze zarządzania w branży IT oraz praktycznych umiejętności menedżerskich.

 

OPIS STUDIÓW

Studia MBA dla branży IT Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powstałe we współpracy z firmą Microsoft w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat rynku IT w Polsce i na świecie.

Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie Słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi - zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.

Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

 

ADRESACI STUDIÓW

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA dla branży IT to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Program studiów MBA dla branży IT adresowany jest do kadry zarządzającej średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Osoba kończąca studia powinna posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, powinna znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału we właściwy sposób korzystać.

Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy dyplom Uczelni, która od wielu lat ceniona jest wśród kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców, potwierdzający wysokie kwalifikacje menadżerskie w branży IT.

 

WYKŁADOWCY

Program studiów nastawiony jest przede wszystkim na przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności i kształtowanie kompetencji menedżerskich. Zapewniają to interaktywne formy prowadzenia zajęć: warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study itp. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i rozwiązują konkretne problemy zarządcze w firmach.

Kadra to wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach będący jednymi z najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach.

Należą do nich m.in.:

 • Krzysztof Górlicki, TVN,
 • Paweł Tkaczyk, Midea,
 • Aleksandra Suchorzewska, Accenture
 • Kamil Wiśniewski, HP,
 • Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny
 • Dariusz Duma, Chiltern Consultancy International Polska
 • Małgorzata Zalewska, b. prezes Giełdy Papierów Wartościowych 
 • Ignacy Morawski, SpotData

TEMATYKA ZAJĘĆ:

  • IT STRATEGIC MANAGEMENT

  • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  • ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ROZPROSZONYMI

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

  • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

  • CYBERSECURITY

  • DESIGN SPRINT

  • GRYWALIZACJA

  • MACROECONOMIC ENVIRONMENT

  • BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

  • PROGNOZOWANIE EKONOMICZNE

  • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  • NEGOCJACJE

  • DESIGN THINKING

  • PUBLIC RELATIONS

  • ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM I ŻYCIEM ZAWODOWYM

  • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA I DECYZJI MENADŻERSKICH

  • NEUROZARZĄDZANIE

  • PUBLIC SPEAKING

  • PRACA Z GŁOSEM

 

KONTAKT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: +48 606 329 434

mba.pja.edu.pl