MBA for IT

MBA for IT

Informujemy o rozpoczęciu nowego naboru na studia MBA. Przewidywane rozpoczęcie zajęć 26 października 2019 roku.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 15 sierpnia 2019 roku (lub do wyczerpania miejsc).

 

Portal studiów MBA - mba.pja.edu.pl

 

Program MBA dla branży IT to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft.

Głównym założeniem programu studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania przydatnej w środowisku pracy w branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma oraz daje słuchaczom wiedzę i specjalistyczne narzędzia pozwalające na rozwój kompetencji w obszarze zarządzania w branży IT oraz praktycznych umiejętności menedżerskich.

 

OPIS STUDIÓW

Studia MBA dla branży IT Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powstałe we współpracy z firmą Microsoft w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat rynku IT w Polsce i na świecie.

Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT.

Program studiów umożliwia zapoznanie Słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi - zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.

Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

 

ADRESACI STUDIÓW

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA dla branży IT to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Program studiów MBA dla branży IT adresowany jest do kadry zarządzającej średniego, wyższego i najwyższego szczebla. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Osoba kończąca studia powinna posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, powinna znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału we właściwy sposób korzystać.

Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy dyplom Uczelni, która od wielu lat ceniona jest wśród kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców, potwierdzający wysokie kwalifikacje menadżerskie w branży IT.

 

WYKŁADOWCY

Program studiów nastawiony jest przede wszystkim na przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności i kształtowanie kompetencji menedżerskich. Zapewniają to interaktywne formy prowadzenia zajęć: warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study itp. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i rozwiązują konkretne problemy zarządcze w firmach.

Kadra to wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach będący jednymi z najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach.

Należą do nich m.in.:

 • Krzysztof Górlicki, TVN,
 • Paweł Tkaczyk, Midea,
 • Aleksandra Suchorzewska, Accenture
 • Kamil Wiśniewski, HP,
 • Michał Jasieński, Harvard,
 • Łukasz Kowalik
 • Michał Kowalski
 • Katarzyna Włoskiewicz

TEMATYKA ZAJĘĆ:

  • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – KRZYSZTOF GÓRLICKI
  • PRACA Z GŁOSEM – AGNIESZKA KOWALUK
  • PRACA Z CIAŁEM – EWELINA STEPANCZENKO/WOJCIECH STOLORZ

 

  • GRYWALIZACJA – PAWEŁ TKACZYK
  • NEGOCJACJE – PAWEŁ TKACZYK
  • PUBLIC RELATIONS – PAWEŁ TKACZYK
  • DESIGN SPRINT – KRZYSZTOF GÓRLICKI
  • DESIGN THINKING – ŁUKASZ KOWALIK
  • E-COMMERCE - MICROSOFT

 

  • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA I DECYZJI MENADŻERSKICH – KATARZYNA WŁOSKIEWICZ
  • ZARZĄDZANIE TALENTAMI – KATARZYNA WŁOSKIEWICZ
  • ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ROZPROSZONYMI - MICROSOFT
  • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ŁUKASZ KOWALIK

 

  • CYBERSECURITY I – KAMIL WIŚNIEWSKI
  • CYBERSECURITY II – KAMIL WIŚNIEWSKI
  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W ORGANIZACJI – KAMIL WIŚNIEWSKI
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI – MICHAŁ KOWALSKI
  • METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYCH – MICHAŁ KOWALSKI

 

  • MODELOWANIE NOWYCH USŁUG CYFROWYCH - MICROSOFT

 

  • IT FINANCIAL MANAGEMENT 
  • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ALEKSANDRA SUCHORZEWSKA
  • IT STRATEGIC MANAGEMENT – ALEKSANDRA SUCHORZEWSKA
  • PRAWO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - MICROSOFT
  • MODELE BIZNESOWE I STRATEGIE INNOWACJI – MICHAŁ JASIEŃSKI

 

 

KONTAKT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: +48 606 329 434; +48 22 58 44 590

mba.pja.edu.pl