IT w biznesie

IT w biznesie

There is no translation available.

Szczegóły dot. rekrutacji

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego biznesu z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych. Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących lub zamierzających pracować w firmach, przedsiębiorstwach albo urzędach wymagających stosowania nowoczesnych technik analizy i projektowania systemów oraz technologii Internetu w codziennej pracy, zarządzaniu i promocji.

Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoje umiejętności o elementy informatyki i technik komputerowe, które są niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu, planowaniu i projektowaniu.

Program przewiduje 214 godzin zajęć. Program prowadzony jest elastycznie, z uwzględnieniem aktualnych i ważnych zagadnień z dziedziny biznesu.

Kierownikiem Studiów jest prof. Kazimierz Subieta; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJATK, Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz teoretycy, praktycy i specjaliści z zakresu zarządzania i biznesu.

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Semestr I

 • Komputery, systemy operacyjne i sieci - 6 godz.
 • UML i analiza obiektowa - 24 godz.\
 • Inżynieria oprogramowania - 20 godz.
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych - 24 godz.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach komputerowych - 10 godz.
 • Podstawy prawa komputerowego (prawa autorskie, licencje i umowy, podpis elektroniczny) - 16 godz.
 • Tworzenie portali biznesowych - 10 godz.

RAZEM 110 godzin

Semestr II

 • Analiza dynamiczna w UML - 10 godz.
 • Metodyka Rational Unified Process (RUP) - 12 godz.
 • Wprowadzenie do Prince-2 - 8 godz.
 • Zarządzanie projektem, jakością i ryzykiem - 16 godz.
 • Projektowanie stron WWW - 10 godz.
 • Hurtownie danych i odkrywanie wiedzy - 18 godz.
 • Technologie XML - 20 godz.
 • Multimedia w biznesie elektronicznym - 10 godz.

RAZEM 104 godzin