Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

There is no translation available.

Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz

Symbol: I

Celem specjalizacji jest wykształcenie wysokiej klasy, wszechstronnych specja-listów z dziedziny zarządzania projektami. Program nauczania obejmuje takie przedmioty jak metodyki zarządzania projektem, zarządzanie finansami projektu, zarządzanie komunikacją w zespole, zarządzanie procesami oraz komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania.

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do kierowania zespołami projekto-wymi, w tym przede wszystkim zespołami programistycznymi i wdrożenio-wymi. Mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w organiza-cjach projektowych oraz procesowych prowadzących dowolne projekty, w szczególności informatyczne projekty softwarowe i infrastrukturalne, w firmach konsultingowych, bankach, działach wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT itp.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  • Metodyka Automated Defect Prevention;
  • Metryki oprogramowania;
  • System wspierający zarządzanie portfelem projektów.