fbpx
Informacje o uczelni

Informacje o uczelni

There is no translation available.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku (do 2014 roku nosiła nazwę Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych). Od samego początku funkcjonowania zwracała uwagę na wysoką jakość kształcenia specjalistów potrafiących pracować w ważnych dla rozwoju Polski obszarach zastosowań technik komputerowych.

Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu.

PJATK prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Obecnie w akademii uczy się 5,7 tys. studentów na studiach I i II stopnia.

Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach, takich jak „Perspektywy”: 4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w 2020 roku. Wg danych MNiSW w roku akademickim 2018/2019 PJATK zajęła 6. miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce.

W ofercie ma kierunki studiów I i II stopnia na 4 wydziałach: informatyka, grafika, zarządzanie informacją, architektura wnętrz, kulturoznawstwo. Studia na trzech pierwszych kierunkach prowadzone są także po angielsku.

PJATK kształci na studiach III stopnia na kierunkach: informatyka; humanistyka cyfrowa (interdyscyplinarne studia uruchomione wraz z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) oraz na Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich – psychologia i informatyka (studia prowadzone w języku angielskim przez PJATK wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym).

Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w informatyce oraz mechanice, a także doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce PJATK uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

PJATK prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką, projektowaniem graficznym i animacją 3D, w tym studia MBA.

Przy uczelni działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące, w którym młodzież uczy się w klasach: informatyczno-matematycznej, kulturoznawczej, plastyczno-informatycznej.

Kandydaci na studia na kierunkach grafika oraz architektura wnętrz mogą zapisać się na kursy przygotowawcze na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Uczelnia prowadzi też kursy przygotowawcze do matury rozszerzonej z matematyki oraz informatyki. Przeczytaj więcej

Absolwenci PJATK są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Przeczytaj więcej

Ważnym obszarem działalności uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK od 2017 roku posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym PJATK w Bytomiu naukowcy PJATK zrealizowali m.in. projekt na rzecz obronności państwa, opracowując system nadzoru wizyjnego do identyfikacji zachowań i osób oraz detekcji niebezpiecznych sytuacji. Powstało tam też laboratorium Human Motion Lab, a od 2015 r. działa również Laboratorium HDMI Dynamiki Wielomodalnej Interakcji (Human Dynamics and Multimodal Interaction Lab), które umożliwia prowadzenie zaawansowanych badań w obszarach analizy ruchu człowieka. To pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Europie laboratoriów z systemem symulacyjno-pomiarowym CAREN Extended (Computer Assisted Rehabilitation Environment). Oferuje unikatowe rozwiązania pozwalające trafniej stawiać diagnozy w ortopedii, wykrywać i leczyć nieprawidłowości neurologiczno-motoryczne oraz wspomagać proces rehabilitacji. Przeczytaj więcej