fbpx
Współpraca z biznesem

Współpraca z biznesem

There is no translation available.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni niepublicznych w Polsce. Co roku zajmuje wysokie pozycje w rankingach i sondażach przeprowadzanych wśród pracodawców (np. rankingu Centrum Badań Marketingowych Indicator). Oznacza to, że studenci i absolwenci PJATK są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Uczelnia od samego początku swojego funkcjonowania zwracała szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy. Obecnie współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi firmami z branży informatycznej, technologicznej, telekomunikacyjnej, finansowej, medialnej itp.

PJATK współpracuje z zewnętrznymi partnerami w dziedzinach takich jak:

  • współtworzenie programów nauczania. Przedstawiciele biznesu należą do Rady Programowej uczelni. Wspólnie z władzami PJATK i dydaktykami opracowują i aktualizują programy nauczania dla wszystkich kierunków studiów;
  • realizacja programów dydaktycznych. Dzięki umowom zawieranym z renomowanymi firmami, studenci PJATK korzystają z najnowszego oprogramowania informatycznego i graficznego dostępnego na rynku. Firmy udostępniają także swoje pracowanie i laboratoria;
  • realizacja projektów badawczych. Przedstawiciele biznesu są partnerami projektów i programów badawczych realizowanych przez PJATK. Uczelnia wraz z firmami wypracowuje m.in. rozwiązania dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w różnych sektorach gospodarki;
  • rekrutacja studentów i absolwentów. Pracodawcy za pośrednictwem działającego na uczelni Biura Karier składają oferty pracy dla studentów i absolwentów PJATK;
  • organizacja wydarzeń specjalnych. Partnerskie firmy biorą udział w targach pracy, seminariach, warsztatach organizowanych na terenie uczelni. Studenci mogą także uczestniczyć w specjalnych wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych praktyków z danych dziedzin kształcenia;
  • organizacja staży i praktyk zawodowych. Uczelnia oferuje atrakcyjny system staży i praktyk zawodowych dla studentów wszystkich kierunków. Współpracuje w tym zakresie z kilkudziesięcioma polskimi i zagranicznymi firmami.

Więcej informacji: www.biurokarier.pjwstk.edu.pl.