fbpx
Zmiana nazwy uczelni

Zmiana nazwy uczelni

There is no translation available.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to nowa nazwa dotychczasowej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

W 2014 roku Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK). Zmiana to efekt otrzymania kolejnych uprawnień i awansu uczelni do rangi akademii.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w lutym 2014 roku przyznała uczelni uprawnienia do doktoryzowania w drugiej dyscyplinie naukowej – mechanice. Wcześniej, w 2002 roku, takie uprawnienia uczelnia otrzymała dla kierunku informatyka.

– Decyzja komisji to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i dużego dorobku naukowo-badawczego naszej uczelni – mówi dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. – Posiadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych daje nam jednocześnie prawo do bycia akademią – dodaje rektor PJATK.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym senat uczelni podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni. – Nasz wniosek w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 24 października 2014 roku uczelnia funkcjonuje oficjalnie jako Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – informuje rektor PJATK.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to również jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, która ma uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie informatyka. Uczelnia kształci na Wydziale Informatyki, Wydziale Sztuki Nowych Mediów, Wydziale Zarządzania Informacją, Wydziale Kultury Japonii oraz Wydziale Architektury Wnętrz.