fbpx
E-usługi na wysokim poziomie - wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w PJATK

E-usługi na wysokim poziomie - wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w PJATK

There is no translation available.

E-usługi na wysokim poziomie - wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w PJATK

Celem projektu jest wdrożenie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych siedmiu usług publicznych udostępnionych on-line w stopniu dojrzałości minimum 4 (dwustronna interakcja). Projekt opiera się na wykorzystaniu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych z edukacją w PJATK, poprzez zaprojektowanie i wdrożenie następujących usług:

  • e-dostęp (poziom 4)
  • e-komunikacja (poziom 5)
  • e-dziekanat (poziom 4)
  • e-obrony (poziom 4)
  • e- laboratorium prototypowania 3D (poziom 4)
  • e-testy kompetencji kluczowych (poziom 4)
  • e- spersonalizowane środowisko kształcenia (poziom 5)

Projektem objęci zostaną - studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów PJATK, kadra dydaktyczna i administracja PJATK.

Rezultaty projektu - zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych, rozwój kompetencji kadry i studentów oraz zwiększenie praktycznych elementów kształcenia będą miały pozytywny wpływ na jakość kształcenia w PJATK i dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, poszukiwanej przez rynek pracy woj. mazowieckiego.

 

Wartość projektu ogółem: 2 318 511,02 zł

Wkład UE: 1 731 856,81 zł