fbpx
Profesjonalne akademickie Biuro Karier w Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Profesjonalne akademickie Biuro Karier w Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

There is no translation available.

Projekt realizowany przez Polsko – Japońską Akademię Technik Komputerowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu:

Działaniami w projekcie zostanie objętych 660 studentów/studentek i absolwentów/absolwentek Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych dwóch ostatnich roczników studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkie roczniki studiów II stopnia oraz 4 ostatnie semestry studiów jednolitych magisterskich wszystkich wydziałów uczelni tj. Wydziału Informatyki, Sztuki Nowych Mediów, Wydziału Zarządzania Informacją i Kultury Japonii - 242 kobiety i 418 mężczyzn. Poprzez udział w projekcie uzyskają oni dostęp do profesjonalnych usług w obszarze badania kompetencji oraz projektowania ścieżki kariery i wejścia na rynek pracy bądź rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Akademickie Biuro Karier zostanie wzbogacone o 2 nowe osoby - doradcę ds. zawodowych, oraz doradcę zawodowego ds. prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby te zostaną objęte programem szkoleniowym obejmującym m. innymi assessment, tworzenie profili kompetencyjnych, prowadzenie warsztatów kształtującymi kompetencje miękkie, przedsiębiorcze oraz w obszarze nowoczesnych metod pozyskiwania pracy i narzędzi badania kompetencji wykorzystywanych w PJATK.

 

Na potrzeby ABK udostępnione zostaną 2 zintegrowane narzędzia informatyczne o funkcjonalnościach umożliwiających przeprowadzanie testów kompetencji zawodowych oraz tworzenie zbiorczych raportów wiążących efekty kształcenia z potrzebami rynku pracy. Szkolenia oraz nowe narzędzia umożliwią wdrożenie nowego katalogu usług w których oprócz profesjonalnego doradztwa indywidualnego udostępnione zostaną dla studentów warsztaty szkoleniowe, warsztaty z innowacyjnymi firmami, gry strategiczne wspierające rozwój kompetencji miękkich oraz specjalistyczne usługi kierowane do studentów zagranicznych.

W projekcie przewidziano także rozszerzenie dotychczas realizowanych działań np.: targów pracy i warsztatów z pracodawcami.

 

Harmonogram:

  • Realizacja szkoleń dla pracowników Akademickiego Biura Karier (platforma NOMAD, prowadzenie gry strategicznej przedsiębiorczość i negocjacje, portal ABK, angielski specjalistyczny, szkolenia dla doradcy ds. przedsiębiorczości, szkolenia grupowe MODUŁ A i B, on-job training) – od grudnia 2017 r. do stycznia 2019 r.

Warsztaty i konsultacje zadań wdrożeniowych w ramach bloku tematycznego A

MODUŁ 1: Orientacja na rynku pracy.

MODUŁ 2: Praktyczne umiejętności w rekrutacji.

MODUŁ 3: Rozmowa kwalifikacyjna i negocjacje.

MODUŁ 4: Innowacyjne metody aplikowania o pracę.

Szkolenie: 22 marca 2018 r.; 4 kwietnia 2018 r.; 5 kwietnia 2018 r.; 12 kwietnia 2018 r.

  • Wdrożenie katalogu nowych usług obejmujących doradztwo dotyczące PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i rozwoju własnej działalności gospodarczej (kampania informacyjna, prowadzenie rekrutacji, prowadzenie warsztatów grupowych, prowadzenie gry strategicznej, prowadzenie doradztwa indywidualnego, realizacja pakietu usług kierowanego dla cudzoziemców) – od listopada 2017 r. do października 2020 r.
  • Wdrożenie nowych usług z obszaru DORADZTWA ZAWODOWEGO oraz rozszerzenie działań z obszaru współpracy z rynkiem pracy (prowadzenie działań informacyjnych o nowych usługach Biura Karier, rekrutacja stała na udział w doradztwie indywidualnym, prowadzenie warsztatów grupowych, prowadzenie gry strategicznej, prowadzenie sesji Assesment Center/Development Center, organizacja targów pracy i warsztatów z pracodawcami, utworzenie repozytorium nagrań z warsztatów z pracodawcami)  - od listopada 2017 r. do października 2020 r.
  • Udostępnienie narzędzi niezbędnych dla ABK do pomiaru kompetencji i harmonizacji działań z potrzebami rynku pracy (opracowanie testów kompetencji zawodowych, integracja platformy ABK z NOMAD, uzupełnienie platformy ABK o funkcjonalność wiążącą zgłaszane oferty staży i praktyk z efektami kształcenia dla poszczególnych specjalizacji) – od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.