fbpx
Staże wysokiej jakości w PJATK

Staże wysokiej jakości w PJATK

There is no translation available.

Projekt realizowany przez Polsko – Japońską Akademię Technik Komputerowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych wymaganych przez rynek pracy 122 studentów i studentek Wydziałów Sztuki Nowych Mediów i Zarządzania Informacją PJATK poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną w trakcie studiów w ramach staży krajowych wysokiej jakości.

 

Działaniami w projekcie zostaną objęci studenci dwóch ostatnich roczników studiów stacjonarnych inżynierskich oraz studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, jak również studenci studiów niestacjonarnych Sztuki Nowych Mediów zarówno licencjackich jak i magisterskich, w tym 100 kobiet i 35 mężczyzn.

Studenci poprzez udział w projekcie uzyskają możliwość rozwinięcia swoich najmocniejszych kompetencji zawodowych realizując prace w ramach interdyscyplinarnych zespołów w renomowanych firmach z Branż Usług dla Biznesu i Przemysłu Kreatywnego.

 

Bezpośrednimi korzyściami dla stażystów będzie uzyskanie informacji zwrotnych w formie rekomendacji firmy i profilu kompetencyjnego opracowanego w ramach Doradztwa Zawodowego przy udziale opiekuna merytorycznego PJATK i firmy.

 

Pracodawcy uczestnicząc w stażu wysokiej jakości zyskają, dzięki współpracy z uczelnią, możliwość znacznej poprawy efektywności procesu stażowego poprzez bardziej trafną rekrutację oraz stały monitoring rozwoju kompetencji przez stażystę i wsparcie Opiekuna PJATK w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, które mogą pojawić się w trakcie stażu.

Projekt zakłada realizację dwu i trzymiesięcznych staży krajowych. Wszystkie staże prowadzone będą zgodne z zaleceniami Rady z dn. 10 marca 2014 r.

 

Harmonogram:

  • Rekrutacja stażystów - nabór ciągły, od listopada 2017 r. do 30 lipca 2019 r.
  • Rekrutacja firm - nabór ciągły, od listopada 2017 r. do 30 lipca 2019 r.
  • Organizacja spotkań stażystki/ stażystki z firmą oraz przydzielenie stażystów do firm – od listopada 2017 r. do 30 lipca 2019 r.
  • Opracowanie pakietu przygotowawczego, przydzielenie opiekunów – od listopada 2017 r. do 30 września 2019 r.
  • Opracowanie informacji zwrotnej przez firmę oraz kompleksowej informacji zwrotnej w formie bilansu kompetencji  - od styczeń 2018 r. do wrzesień 2019 r.

Ogłoszenie o staż

Ogloszenie o naborze firm i instytucji

Regulamin stażu krajowego

Raport z realizacji projektu ,,Staże wysokiej jakości w PJATK''