Academic Senate

Academic Senate

SENATE PJAIT current (2013–2018)

Dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
Dr Krzysztof Barteczko, profesor PJATK
Dr hab. Marek A. Bednarczyk, profesor PJATK
Dr Małgorzata Cieciora
Dr Aldona Drabik, profesor PJATK
Mgr Hanna Frąckiewicz
Dr Marek Gałaj
Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
Mgr inż. Jan Jedliński
Dr hab. Andrzej Kalina, profesor PJATK
Dr hab. Anna Klimczak, profesor PJATK
Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
Dr inż. Paweł Lenkiewicz
Prof. dr hab. Jan Madey
Dr hab. Krzysztof Marasek, profesor PJATK
Mgr inż. Elżbieta Mrówka – Matejewska
Mgr inż. Barbara Nowacka
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Marian Nowiński
Prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska
Dr hab. Piotr Perepłyś, profesor PJATK
Prof. dr hab. Lech Polkowski
Dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
Dr hab. inż. Marcin Sikorski, profesor PJATK
Dr Mariusz Sładczyk
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
Dr Marcin Sydow
Mgr Anna Szwejkowska
Mitsuhiko Toho, profesor PJATK
Mgr Maria Trąmpczyńska
Prof. dr hab. inż. Marek Tudruj
Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski
Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK
Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski
Prof. dr hab. Jan Zabrodzki

 

Students’ representatives:

Karolina Bloch
Joanna Borusiewicz
Maksymilian Kubica
Aleksandra Leszczyńska
Paulina Stasiów
Jakub Syta
Adam Uklański
Jakub Zgórski
Beata Zozuń
Bartek Żółkiewski