Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

There is no translation available.

O stypendium dla osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się studenci, którzy mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.