fbpx
Zakończone postępowania o nadanie stopnia doktora

Zakończone postępowania o nadanie stopnia doktora

There is no translation available.

L.p.

Imię/imiona i nazwisko

Data wszczęcia postępowania doktorskiego

Data obrony rozprawy doktorskiej

Data nadania stopnia doktora

Tytuł rozprawy

Promotor

1. Pavel Savov 08.09.2021 r. 08.05.2022 r. 08.06.2022 r. Measuring The Novelty of Scientific Papers Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
2. Michał Bukowski 11.05.2021 r. 27.09.2022 r. 28.09.2022 r. Systemy wykrywania i rozpoznawania twarzy na obrazach Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
3. Kinga Skorupska 01.04.2022 r. 25.11.2022 r. 07.12.2022 r. Designing Crowdsourcing Systems for Older Adults Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
4. Tomasz Gandor 11.05.2021 r. 22.02.2023 r. 08.03.2023 r. Detekcja obiektów w obrazach cyfrowych z użyciem uczenia głębokiego w warunkach
stratnej kompresji obrazu
Dr hab. inż. Henryk Josiński