fbpx
Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)  - ICT & Psychology  w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych we współpracy z  SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I) - ICT & Psychology w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

Obwieszczenie
W sprawie Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - Psychologia& Informatyka (MISD - P& I) - ICT & Psychology w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (pobierz)

ICT&PSYCHOLOGY

Wyjaśnienie idei i celu studiów

Informatyka, jako dziedzina nauki, charakteryzuje się ogromną powszechnością i różnorodnością zastosowań. Dlatego informatyka jest w coraz większym stopniu nauką interdyscyplinarną. Przykładem interdyscyplinarnych obszarów informatyki są: Computer Supported Collaborative Work, Human-Computer Interface Design, Affective Computing, Social Informatics. Nowymi problemami informatyki jest automatyczne wykrywanie emocji, ale także komputerowe generowanie twarzy wyrażających właściwe emocje. Wszystkie te przykłady łączy jedno: są to badania na pograniczu informatyki i psychologii.

Zazwyczaj, gdy myślimy o psychologii nowinki techniczne czy najnowsze osiągnięcia na polu informatyki nie są skojarzeniami, które jako pierwsze przychodzą nam do głowy. Gdy jednak spojrzymy na psychologię przez pryzmat rozwoju technik komputerowych zobaczymy jak bardzo zmienił on jej oblicze. Szybko następujące zmiany technologiczne, których jesteśmy świadkami - w tym przede wszystkim rozwój szeroko rozumianych narzędzi informatycznych - stały się fundamentalną siłą w kształtowaniu tożsamości, procesów poznawczych i emocjonalnych oraz działań społecznych ludzi. Zmienia się nie tylko częstotliwość wchodzenia w interakcje społeczne, ale także sama ich istota - jako przykład wystarczy podać gry wideo, które pozwalają na budowanie wirtualnych relacji, często w oderwaniu od norm i wartości społeczeństwa, w którym na co dzień żyje gracz. Dosłownie na naszych oczach za pośrednictwem rozwoju technologii zmienia się przedmiot zainteresowania psychologii: zamiast fizycznych interakcji psychologowie badają relacje zapośredniczone przez różnego rodzaju media, czasami relacje z nieistniejącymi postaciami albo w nieistniejącym, wirtualnym świecie.

Rozwój technologiczny z drugiej strony napędza zmiany w samej istocie psychologii, modyfikując i rozszerzając repertuar narzędzi, którymi się posługuje. Począwszy od czujników reakcji somatycznych (skurczów mięśni, potliwości, ruchów oczu itp.), poprzez skanery dostarczające nam dokładne informacje o budowie i reakcjach mózgu aż po narzędzia umożliwiające monitorowanie zachowania, zarówno realnego jak i w Internecie. Wszystko to zmieniło i ciągle zmienia sposób w jaki uprawiamy dziś psychologię. Zmianę tę najbardziej widać w sposobie prowadzenia psychologicznych badań naukowych. Najbardziej spektakularnym przykładem wpływu technologii informatycznych na zmianę sposobu gromadzenia danych i ich analizy przez psychologów jest obszar tzw. big data. W ciągu ostatnich kilku lat wiele ośrodków na całym świecie zaczęło gromadzić ogromne bazy danych, katalogując zachowania ludzi na niespotykanym do tej pory poziomie szczegółowości. Odpowiednie wykorzystanie tych zbiorów może pozwolić na stawianie zupełnie nowych pytań badawczych. Wyobraźmy sobie ogromny zbiór danych na temat przejażdżek taksówką w Nowym Jorku (taki zbiór istnieje), w którym mamy informacje o miejscu rozpoczęcia kursu, o tym, jaki napiwek zostawił klient a oprócz tego dane o rasie, wieku lub płci kierowcy taksówki. Czy można sobie wyobrazić lepszy zbiór danych do zbadania roli np. grupy społecznej w hojności? Bazy danych pozwalają na monitorowanie wpływu czynników środowiskowych i społecznych na ludzkie zachowania i psychiczną kondycję. Takie zestawy danych powinny być wykorzystywane przez psychologów, jednak bardzo często psychologowie nie posiadają zaplecza pozwalającego się z nimi zmierzyć. Jednocześnie technologie informacyjne wymagają znajomości podstaw psychologii w kreowaniu wirtualnego środowiska, rozbudowywaniu takich przestrzeni jak media społecznościowe czy strony zawierające treści informacyjne i naukowe.

Proponowane przez nas studia doktoranckie, łączące psychologię z nauką technik komputerowych, są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację psychologii oraz nauk informatycznych i wyzwania przed którymi stają naukowcy z obu dziedzin. ncbr logo z czerwonym napisem 1

FE POWER poziom pl 1 rgb

Regulamin studiów MISD

Obwieszczenie w sprawie Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - Psychologia & Informatyka