Opiekunowie naukowi

Opiekunowie naukowi

 

PJATK

 

1. Dr hab. Adam Wierzbicki (rozwiń)

Adam Wierzbicki otrzymał stopień doktora na Politechnice Warszawskiej, zaś habilitację w Instytucie Badań Systemowych Państwowej Akademii Nauk. Obecnie zatrudniony w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie zajmuje stanowisko Profesora i Prorektora. Jest ekspertem w dziedzinie informatyki społecznej i sieci P2P.

Aktualnie jego badania skupiają się na informatyce społecznej, w szczególności ocenie wiarygodności treści sieciowej, zarządzanie zaufaniem, inteligencją zbiorową i sprawiedliwością w systemach dystrybucji. Opublikował kilka rozpraw dotyczących zarządzania zaufaniem i zastosowaniu teorii kapitału dla osiągania sprawiedliwości w otwartych systemach dystrybucyjnych. Jest autorem książki Springera zatytułowanej „Zaufanie i sprawiedliwość w otwartych systemach dystrybucji”.

Adam Wierzbicki

Interesuje się również współpracą otwartą, w szczególności użytkowaniem stron w technologii Wiki. W latach 2013-16 prowadził projekt Reconcile badający metody ewaluacji wiarygodności treści sieciowych. Aktualnie jego badania skupiają się na ICT dla osób starszych w ramach projektu Dream oraz na crowdsourcingu nowej generacji.

Dr Wierzbicki jest przewodniczącym komisji Międzynarodowej Konferencji Informatyki Społecznej (SocInfo) i starszym członkiem ACM. Posiada kilka certyfikatów uznania wystawionych przez IEEE, Elsevier i inne społeczności naukowe za prowadzenie konferencji i członkostwo w komisjach organizacyjnych (IEEE P2P’2006) lub prace przygotowawcze edycji specjalnych (Elsevier Computer Communications). Otrzymał kilka nagród, w tym nagrodę IBM Faculty. Współpracował z kilkoma międzynarodowymi programami doktoranckimi: EPFL Lausanne MICS, University of Trento, Kyoto University, OTM Ph.D Academy.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych,
ul. Koszykowa 86 02-008 Warszawa
Strona www: socinfo.pja.edu.pl

2. Prof. dr hab. Krzysztof Marasek (rozwiń)

Katedra Multimediów pod kierunkiem profesora Krzysztofa Maraska zajmuje się metodami inteligentnymi w opisie i tworzeniu treści multimedialnych, w tym wykorzystaniem uczenia maszynowego. Priorytetowe kierunki badań to:

 

Obecnie trwają badania nad analizą wydźwięku tekstu (tzw. emotion AI) w kontekście systemów decyzyjnych, metodami ekstrakcji danych z dużych zbiorów tekstów (big data) celem wspomagania diagnostyki chorób genetycznych, wykorzystaniem metod uczenia maszynowego do oceny bólu oraz jakości leczenia w ramach projektu PROMIS.

Katedra zajmuje się także zastosowaniem uczenia maszynowego w komunikacji człowiek-komputer. Przykładem użycia mogą być trwające badania nad komunikatorem wykorzystującym język migowy oraz komunikatorem wykorzystującym jedynie ruch gałek ocznych dla osób wykluczonych z powodu różnego rodzaju chorób.

Pole do współpracy z psychologami widzimy szczególnie w obszarze HCI i systemów dialogowych. Prowadzimy także prace nad inteligentnym wyszukiwaniem multimodalnym, analizą hałasu aut oraz analizą sygnałów USG. Duży nacisk kładziemy na współpracę między-uczelnianą i międzynarodową oraz interdyscyplinarność badań.

3 Dr hab Andrzej Przybyszewski (rozwiń)

Andrzej Przybyszewski otrzymał tytuł magistra inżynierii elektrycznej na Politechnice Warszawskiej oraz magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał tytuł doktora neurofizjologii Warszawskiej Akademii Medycznej i doktora habilitowanego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Aktualnie jest profesorem informatyki w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz docentem neurologii na Uniwersytecie Massachusetts w Worcester. Jego celem długofalowym jest zrozumienie w jaki sposób ludzki mózg dokonuje integracji strumienia informacji sensorycznych i przekształca je w działanie. Dokonywał rejestracji obrazów z siatkówki oka podczas pracy w Berlinie i Utrechcie. Później, na Uniwersytecie Massachusetts i w Instytucie Schepensa (Harvard Medical School) dokonywał rejestracji z obszarów wzrokowych LGN, V1 oraz V4 u małp. Ścieżki reprojekcji odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu mózgu (jako „nauczyciel”). Rejestrował i analizował także zachowania małp marmozet podczas pobytu na Uniwersytecie McGill w Montrealu.

Aktualnie zajmuje się badaniami klinicznymi związanymi z chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego. Oprócz pracy w PJATK nadal współpracuje z Uniwersytetem Massachusetts oraz warszawskimi klinikami neurologicznymi nad analizą motorycznych, kognitywnych i emocjonalnych symptomów w pacjentach z chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego. Celem tych badań jest zastąpienie nieprecyzyjnych i częściowo subiektywnych pomiarów dokonywanych przez lekarzy precyzyjnymi i obiektywnymi metodami, by stworzyć inteligentną bazę danych. Mogłaby ona stać się standardowym narzędziem i doprowadzić do odkrycia nowych biomarkerów (jego ostatnie prace dotyczyły zmian w ruchu oka u pacjentów z chorobą Parkinsona).

Głównym wątkiem w jego pracy jest koncepcja Paula Ricoeura opisana w jego książce Soi-même comme un autre (1990), że tożsamość jednostki ma swoje źródło nie tylko w genach, ale także w indywidualnych działaniach które pozostawiają ślad na równoległych procesach które stają się częścią mózgu.

Zgodnie z tą tezą pacjenci z chorobą Parkinsona mają różne objawy. Aby przewidzieć postępy choroby Przybyszewski używa metod data mining i machine learning, odmiennych od standardowych procedur opartych na standaryzacji objawów wielu pacjentów.

4. Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski (rozwiń)

Zespół badawczy profesora Konrada Wojciechowskiego z PJATK CBR Bytom Akwizycja kinematyki i kinetyki ruchu człowieka z wykorzystaniem:

  • systemu markerowego typu VICON,
  • układu kamer wideo lub jednej kamery ruchomej,
  • systemu sensorów MEMS/IMU.

Pozyskane dane są podstawą badań nad biometrią chodu i mową ciała, oceną stanu emocjonalnego na podstawie zachowań. Badania w systemie CAREN zależności chodu od pobudzenia torów: wizyjnego, słuchowego, czucia głębokiego. Retargeting danych ruchu na postać wirtualną.

Akwizycja mimiki twarzy człowieka z wykorzystaniem:

  • systemu markerowego VICON Bonita,
  • układu 6 kamer wideo.

Pozyskane dane są podstawą do badań przesiewowych w zakresie chorób rzadkich. Rejestracja mimiki twarzy w reakcji na pobudzenie wizyjne (sceny z gry komputerowej) jest podstawą diagnozy psychiatrycznej. Gry diagnostyczno-rehabilitacyjne w psychologii i psychiatrii. VR, AR.

Adam Wierzbicki

Retargeting mimiki twarzy na twarz wirtualną. Inteligentne kamery systemu monitoringu, projekt SAVA z wykorzystaniem technologii DNN jako: Inteligentny system analizy i rozumienia rozproszonych, heterogenicznych, danych wideo dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego Modelowanie:

  • jedno osobowych procesów decyzyjnych z wykorzystaniem reguł decyzyjnych, drzew i lasów decyzyjnych, uczenia ze wzmocnieniem oraz
  • wieloosobowych procesów decyzyjnych interpretowanych jako gry Nasha, Stackelberga. Implementacja wymienionych procesów oparta na technologii DNN.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt prof. Konrad Wojciechowski,
PJATK CBR Bytom,
508 053 370.

Materiały ogólne są na stronie bytom.pja.edu.pl

 

Opiekunowie pomocniczy:

1. dr Radosław Nielek
2. dr Danijel Korzinek
3. dr Paulina Adamska
4. dr Krzysztof Szklanny
5. dr Krzysztof Wołk

 

Uniwersytet SWPS

 

1. Dr Anna Rogala (rozwiń)

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Zajmuje się psychologią zdrowia w pracy oraz oddziaływaniami psychologicznymi wykorzystującymi nowe technologie (m.in. internetowe i mobilne interwencje psychologiczne).

Prowadzi badania m.in. nad rolą pozytywnych emocji i przekonań o własnej skuteczności w kontekście przekształcania pracy przez pracowników (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki).

AnnaRogala
2. Dr Szymon Wichary (rozwiń)

Pracuje na Uniwersytecie SWPS od 2006 roku, obecnie adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu, wcześniej w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych i w Katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Interesuje się rolą osobowości, emocji i stresu w podejmowaniu decyzji oraz biologicznymi źródłami różnic indywidualnych (temperament, osobowość, skłonność do ryzyka).

W pracy badawczej stosuje komputerowe zadania poznawcze, metody psychofizjologiczne i modelowanie obliczeniowe procesów decyzyjnych. Studiował psychologię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2004 roku uzyskał doktorat z psychologii. W latach 2004-2007 asystent w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów doktoranckich odbył staż w Center for Adaptive Behavior and Cognition, Max Planck Institute for Human Development w Berlinie. Staż podoktorski odbył w Center for Economic Psychology na Uniwersytecie w Bazylei.

3. Prof. dr hab Aleksandra Łuszczyńska (rozwiń)

Aleksandra Łuszczyńska zajmuje się psychologią kliniczną i zdrowia, a także problemami z obszaru zdrowia publicznego. Projekty realizowane przez kierowany przez nią Centrum CARE-BEH (CARE-BEH) są finansowane w ramach projektów międzynarodowych (Horizon 2020; European Union Joint Programming Initiative) i krajowych (Narodowe Centrum Nauki), a zespół CARE-BEH aktywnie publikuje w najlepszych międzynarodowych czasopismach.

Od 2007 roku Aleksandra Łuszczyńska jest związana z University of Colorado, Trauma, Health, & Hazards Center. Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Applied Psychology: Health and Well-Being.

Więcej informacji o A. Łuszczyńskiej można znaleźć na https://goo.gl/YbU1LW oraz Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-3692-2014

Luszczynska Photo
4. Dr Agnieszka Popławska-Boruc (rozwiń)

Adiunkt na na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Psycholog organizacji i zarządzania, członek sopockiego Laboratorium Zachowań Konsumenckich i Organizacyjnych. Ukończyła także studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. Oprócz zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu dla trójmiejskich firm. Współpracowała również z Politechniką Gdańską w ramach projektu Centrum Doskonałości NIWA oraz Most Wiedzy jako ekspert z dziedziny promocji i komunikacji. Zajmuje się także psychologią poznawczą, prowadzi badania nad uczeniem utajonym. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest psychologia marketingu, a zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych – na przykład zjawisko wielozadaniowości medialnej. Obecnie kieruje Zakładem Psychologii Organizacji i Marketingu.

 Agnieszka Popławska Boruc
5. Dr Mariusz Zięba (rozwiń)

Dr Mariusz Zięba jest kierownikiem Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS. Bada psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Prowadzi także badania dotyczące tego, co powoduje, że nawet traumatyczne lub krytyczne wydarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka. Otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki na realizację 5-letniego projektu badawczego "Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne".

W ramach tego projektu prowadzi analizy narracji z wykorzystaniem komputerowych programów do badań naukowych, takich jak Linguistic Inquiry and Word Count czy też ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa CLARIN, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wykonywanie zaawansowanych analiz lingwistycznych. Celem tego rodzaju analiz jest odkrycie prawidłowości, jakie można zauważyć w sposobie budowania narracji przez osoby o różnym natężeniu pewnych cech czy stanów.

mzieba compressor 1

6. dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS: http://gameslab.edu.pl/2015/06/08/dr-hab-prof-uniwersytetu-swps-aneta-brzezicka/

7. prof. dr hab. Dariusz Doliński: http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3197-prof-dr-hab-dariusz-dolinski

8. prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska

9. prof. dr hab. Roman Cieślak: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/biogramy/1067-roman-cieslak

10. prof. dr hab. Grzegorz Sędek: http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3191-prof-dr-hab-grzegorz-sedek

11. dr hab. Izabela Krejtz, prof. Uniwersytetu SWPS: https://www.swps.pl/wykladowcy-studiow-podyplomowych/15056-krejtz-izabela

12.dr Łukasz Tanaś: http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3164-dr-lukasz-tanas