fbpx
Program studiów

Program studiów

Nowatorski program kształcenia w ramach MISD-PI oferuje jego Słuchaczom przygotowanie do pracy akademickiej, terapeutycznej, w biznesie a także przygotowuje do pracy badawczej z dużymi zbiorami danych (big data) w kontekście  analizy zachowania człowieka.

Dzięki połączeniu dwóch perspektyw – psychologicznej i informatycznej – absolwenci MISD-PI będą zaznajomieni zarówno z nurtami obecnymi w tradycyjnej psychologii (co zapewni niezbędne podstawy do  pracy z ludźmi czy danymi o zachowaniu człowieka), jak i z najnowszymi technikami zbierania, analizy i modelowania danych, w tym dużych zbiorów.

Takie unikatowe połączenie umiejętności nie tylko przygotuje Słuchaczy do pracy naukowej w interdyscyplinarnych zespołach, ale także wyposaży ich w umiejętności pożądane na współczesnym rynku pracy, a których wciąż brakuje, na przykład w szeroko rozumianym rynku e-commerce bądź analityce  biznesowej przy wykorzystaniu Big Data.

 

Program opiera się na sześciu filarach:

program

- studia są stacjonarne; uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe
- studia są prowadzone w języku angielskim; w tym języku będą też powstawać prace doktorskie.
- doktorant/ka będzie zobowiązany/a do otwarcia przewodu doktorskiego do końca 2 roku studiów i złożenia rozprawy do końca 7 semestru

 

Szczegółowy program studiów

 

logotyp studia 3 stopnia