Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

PJATK podpisało umowę o współpracy z Uniwersytetem w Trento. Umowa dotyczy wspólnej opieki nad doktorantami w zakresie Informatyki Społecznej. Na podstawie umowy, doktoranci uczestniczący w studiach MISPI będą mieli możliwość uzyskania jednoczesnego tytułu doktora PJATK oraz Uniwersytetu w Trento.

 

logotyp studia 3 stopnia