fbpx
Katedry wydziału Informatyki

Katedry wydziału Informatyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI
NAZWA KATEDRY i KIEROWNIK KATEDRY

1. Baz Danych – dr hab. Lech Banachowski, prof. PJATK
2. Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji – dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. PJATK
3. Inżynierii Oprogramowania – prof. dr hab. Kazimierz Subieta
4. Katedra eXtended Reality i Systemów Immersyjnych – dr Wiesław Kopeć, prof. PJATK
5. Mechaniki, Informatyki i Robotyki – dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK
6. Matematyki – dr hab. Ewa Turska, prof. PJATK
7. Metod Programowania – dr inż. Michał Tomaszewski, prof. PJATK
8. Multimediów – dr hab. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK
9. Podstaw Sztucznej Inteligencji – dr hab. Marcin Sydow, prof. PJATK
10. Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych – prof. dr hab. Adam Wierzbicki
11. Systemów Inteligentnych i Data Science – dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. PJATK