fbpx
Bazy Danych

Bazy Danych

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Lech Banachowski

Symbol: A

Tematyka specjalizacji

W programie zajęć jest nauka programowania, administrowania i strojenia bazy danych na przykładzie systemów Oracle, Microsoft SQLServer, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL. Dodatkowo, studenci zapoznają się z: projektowaniem, administrowaniem i strojeniem baz danych; uczą się używać narzędzia CASE; tworzą aplikacje baz danych działających w Internecie i w sieci lokalnej.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje absolwentów do pracy w firmach i działach informatycznych na stanowiskach: analityka, projektanta systemu informatycznego, administratora systemu baz danych, programisty tradycyjnych aplikacji, projektanta aplikacji internetowych oraz projektanta i administratora portalu internetowego.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Biblioteka;
 • Turystyka;
 • Third Country Training Program;
 • JazzWorld Society;
 • System statystycznego wspomagania w grach losowych;
 • Herbaciarnia on-line;
 • System do obsługi stowarzyszenia „Edukacja pod żaglami”;
 • Sklep internetowy;
 • Australia – aplikacja edukacyjna dla dzieci.

Opis laboratorium

Laboratorium wyposażone jest w wirtualne serwery: projektowe, baz danych i aplikacji. Do dyspozycji studentów jest wiele narzędzi programistycznych, projektowych i systemowych, takich jak:

 • narzędzia CASE do prowadzenia prac projektowych: Oracle Designer, Micro-soft Visio;
 • metodyki projektowe firm Oracle, Microsoft i Rational Software (IBM);
 • systemy baz danych: Oracle, MS SQLServer, DB2, Postgres, MySQL;
 • środowiska do tworzenia aplikacji klienckich: Visual Basic, Java, C, C#, C++, Oracle Forms, Oracle Reports;
 • środowiska do tworzenia aplikacji internetowych: Oracle Internet Application Server, Oracle JDeveloper, Microsoft Internet Information Server, ASP.NET, Apache, PHP, Java Servlets, JSP, EJB, XML, serwisy webowe.

Zapraszamy na stronę Katedry Baz Danych:

bd.pjwstk.edu.pl/katedra