fbpx
Robotyka

Robotyka

Osoba koordynująca: dr inż. Adam Szmigielski

Symbol: F

Tematyka specjalizacji

W ramach specjalizacji poruszany jest szeroki zakres tematów związanych z robotyką mobilną.  Prezentowane są różne architektury robotów, ze szczegółowym omówieniem systemów sensorycznych, sposobów poruszania się robotów oraz  elementów wykonawczych. Z mobilnością robotów związanych jest wiele zagadnień z zakresu lokalizacji i nawigacji jak np. budowa map terenu (zarówno topologicznych jak i geometrycznych).  Przedstawione zostaną również zagadnienia sterowania i współpracy robotów w złożonych sytuacjach, z uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji, nauki maszynowej czy inżynierii wiedzy.  Ponieważ eksperymenty z rzeczywistymi robotami są dość kosztowne i czasochłonne,  bardzo pomocna  jest  umiejętność symulacji  komputerowej.

Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy  

Po ukończeniu specjalizacji Student powinien samodzielnie zrealizować proste konstrukcje robotyczne z wykorzystaniem Arduino czy  Raspberry Pi. Uzyskana wiedza umożliwi wykorzystanie robotów do konkretnych zadań - np. dronów do monitorowania czy śledzenia obiektów.  Pomocna będzie również w firmach zajmujących się  elektromobilnością, monitoringiem i  zabezpieczeniem ruchu.  Istnieje również możliwość pracy jako programista, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie wymagana  jest znajomość sprzętu, np. programista maszyn, robotów etc.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

Tematyka potencjalnych prac jest dość szeroka. Obejmuje ona zarówno możliwość budowy robota czy też realizacji konkretnego sterowania robotem. Wiąże się to zazwyczaj z rozwiązaniem zadań związanych z lokalizacją, nawigacją, wykrywania i śledzenia obiektów, optymalizacją czy podejmowania decyzji. Możliwe są również prace dyplomowe wykorzystujące tylko symulacje komputerowe.
Nasi studenci wykonali wiele konstrukcji, m.in.

 • robot humanoidalny PALADYN,
 • robot typu quadruped,
 • robot typu hexapod.

Propozycje prac dyplomowych przedstawione są poniżej:

 • Budowa drona z wykorzystaniem platformy Multiwii czy Raspberry pi,
 • Współpraca grupy robotów,
 • Jednoczesne lokalizacja i budowanie map SLAM,
 • Nawigacja robota z wykorzystaniem map topologicznych,
 • Śledzenie obiektów np. z wykorzystaniem technik deep learning-u,
 • Sterowanie robotami na podstawie gestów.

Opis laboratorium

W laboratorium robotyki możliwe są prace eksperymentalne z robotami na temat ich nawigacji, lokalizacji, wykrywania obiektów, wędrówek w labiryncie. Jest też możliwa budowa własnego robota. Nasi studenci wykonali wiele konstrukcji, m.in.

 • robot humanoidalny PALADYN – obecnie eksponowany w Centrum Nauki Kopernik;
 • robot typu quadruped;
 • robot typu hexapod.

Laboratorium jest wyposażone w:

 • 8 robotów mobilnych Roomba z komputerami on – board;
 • robot humanoidalny NAO;
 • 2 roboty mobilne Pioneer 2DX;
 • 5 robotów Lego NXT 2.0;
 • System sterowania człowiek-komputer na podstawie gestów i sylwetki z użyciem Asus Xtion kamery głębokości.