fbpx
Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

1. Nauka przez internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
2. Sesja egzaminacyjna plus sesja laboratoryjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi. Przykładowe materiały są dostępne na stronie: https://gakko.pjwstk.edu.pl/mat/118/lec/index.html

Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.

Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) oraz sesje laboratoryjne (intensywna realizacja jednego przedmiotu) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru. Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), zaś sesja laboratoryjna 4-5 dni (dni robocze i ewentualnie weekend). Obie sesje są ze sobą połączone, tak więc wystarczy przyjechać do Warszawy raz w semestrze na ok. 9 dni.

Studia rozpoczynają się od 4-dniowej sesji laboratoryjnej z przedmiotu „Wprowadzenie do systemów informacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-19 lutego 2023 na terenie uczelni. W ramach zajęć studenci poznają między innymi sposób studiowania na studiach internetowych w PJATK w tym zapoznają się z użyciem platform e-learningowych Edux i Microsoft Teams.

 

Kurs wyrównawczy z matematyki

Studenci ścieżki polskojęzycznej mogą skorzystać z bezpłatnego internetowego kursu wyrównawczego z matematyki. Kurs realizowany jest na początku I semestru. Więcej informacji na ten temat znajduje się w kursie z WSI (Wstęp do systemów informacyjnych) po zalogowaniu na platformę Edux.


Harmonogram zajęć

Aktualny harmonogram semestru, rozkład sesji znajduje się w zakładce Komunikaty.


Absolwenci

Profil absolwenta studiów internetowych jest bardzo podobny do profilu absolwenta studiów stacjonarnych. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku studiów internetowych większy nacisk położony jest na technologie internetowe. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PJATK, którzy mają niezaliczony przedmiot, mogą realizować go na studiach internetowych w ramach programu ITN (dotyczy większości przedmiotów).


Zmiana trybu studiów

Możliwe jest przeniesienie się ze standardowych studiów zaocznych na studia internetowe oraz odwrotnie.

 

Zasady rekrutacji na studia
Program studiów
Specjalizacje