fbpx
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Nauczanie bazowe obejmuje sześć pierwszych semestrów i koncentruje się na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i informatyki, jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymują także bazowe wykształcenie z matematyki, marketingu, zarządzania i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL. Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.