fbpx
Program studiów

Program studiów

Program studiów stacjonarnych na rok 2021 / 2022 i kolejne lata

Program studiów stacjonarnych na rok 2020 / 2021

Program studiów stacjonarnych na rok 2019 / 2020

Nazwa Przedmiotu

Kod

Liczba godz./tyg.

Forma zalicz.

ECTS

wyk.

ćw./lab.

I Rok

I semestr

1.

Analiza matematyczna

AM

44

30

E/Z

6

2.

Podstawy programowania w Javie

PPJ

30

60

E/Z

6

3.

Techniki i architektura komputerów

TAK

30

0

E

4

4.

Wstęp do marketingu i zarządzania

WMZ

30

30

Z

3

5.

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

WSI

16

30

E/Z

5

6.

Historia i Kultura Japonii

HKJ

30

0

Z

3

7.

Język angielski

ANG

0

60

Z

3

II semestr

8.

Algebra liniowa i geometria

ALG

30

30

E/Z

5

9.

Matematyka dyskretna

MAD

30

30

E/Z

5

10.

Relacyjne bazy danych

RBD

30

30

E/Z

5

11.

Programowanie obiektowe i GUI

GUI

30

30

Z

4

12.

Programowanie w językach C i C++

PJC

30

30

Z

4

13.

Systemy operacyjne

SOP

30

30

Z

4

14.

Język angielski

ANG

0

60

Z

3

II Rok

III semestr

15.

Algorytmy i struktury danych

ASD

30

30

E/Z

5

16.

Statystyczna analiza dancyh

SAD

30

30

E/Z

5

17.

Systemy baz danych

SBD

30

30

E/Z

6

18.

Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki

SYC

30

30

Z

4

19.

Uniwersalne techniki programowania

UTP

30

30

Z

4

20.

Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w ję­zyku Java

SKJ

30

30

E/Z

5

21.

Język angielski

ANG

0

60

Z

3

IV semestr

22.

Narzędzia sztucznej inteligencji

NAI

30

30

E/Z

7

23.

Wychowanie fizyczne

WF

0

30

Z

0

24.

Projektowanie systemów informacyjnych

PRI

30

30

E/Z

7

25. Prawne podstawy działalności gospodarczej (internetowo) PPB 16 int 0 Z 4
26.

Multimedia

MUL

30

30

Z

7

27.

Lektorat

LEK

0

60

Z

3

III Rok

V semestr

28.

Projekt 1 (dla każdej specjalizacji)

PRO1

30

30

Z

7

29.

Przedmiot specjalizacyjny 1

/

30

30

E/Z

6

30.

Grafika komputerowa

GRK

30

30

E/Z

6

31.

Budowa i integracja systemów informacyjnych

BYT

30

30

E/Z

6

32.

Zarządzanie projektem informatycznym

ZPR

30

30

E/Z

4

33.

Lektorat

LEK

0

60

Z

3

34.

Wychowanie fizyczne

WF

0

30

Z

0

VI semestr

35.

Projekt 2 (dla każdej specjalizacji)

PRO2

30

30

Z

7

36.

Przedmiot specjalizacyjny 2

/

30

30

E/Z

6

37.

Modelowanie i analiza systemów informacyj­nych

MAS

30

30

E/Z

6

38.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 BSI

30

30

 E/Z

6

39.

Lektorat

LEK

0

60

Z

3

IV Rok

VII semestr

40.

Projekt 3 (dla każdej specjalizacji)

PRO3

30

30

Z

9

41.

Praktyki (zaliczane do końca studiów)

/

160 h

-

6

42.

Interakcja człowiek-komputer

ICK

30

30

E/Z

4

43.

Lektorat

LEK

0

60

Z

3

Przedmioty obieralne

1.

Podstawy symulacji komputerowych

PSM 30 30 E/Z 4
2.

Aplikacje baz danych

APBD 30 30 E/Z 4
3.

Technologie programowania rozproszonego

TPO 30 30 E/Z 4
4.

Metody Inżynierii Wiedzy

MIW 30 30 E/Z 4
5.

Inżynieria procesów biznesowych

IPB 30 30 E/Z 4
6.

Podstawy uczenia maszynowego

PUM 30 30 E/Z 4
7.

Środowiska uruchomieniowe AutoML

SUML 30 30 E/Z 4
8.

Automaty i gramatyki

AUG 30 30 E/Z 4
9.

Architektury rozwiązań i wdrożeń SI

ASI 30 30 E/Z 4
10.

Systemy zarządzania trescią

CMS 30 30 E/Z 4

Przedmioty dla różnych specjalizacji

1.

Technologie Internetu (specjalizacje A, IO, E, G)

TIN 30 30 E/Z 6
2.

Zaawansowane sieci komputerowe (specjalizacje B, H, C)

ZSK 30 30 E/Z 6
3.

Inteligentne systemy sterowania (specjalizacje D, F)

ISS 30 30 E/Z 6
4.

Administrowanie bazami danych (specjalizacje A, IO)

ABD 30 30 E/Z 6
5.

Zaawansowane systemy operacyjne (specjalizacje B, C)

ZSO 30 30 E/Z 6
6.

Wizja maszynowa (spec. D, E, F)

WMR 30 30 E/Z 6
7.

Programowanie mobilne (specjalizacje G, H)

PRM 30 30 E/Z 6

 

Program studiów stacjonarnych do roku 2018/2019

Nazwa Przedmiotu

Kod

Liczba godz./tyg.

Forma zalicz.

Pkt ECTS

wyk.

ćw./lab.

I Rok

I semestr

Analiza matematyczna

AM

2

2

E/Z

6

Podstawy programowania w Javie

PPJ

2

4

E/Z

6

Techniki i architektura komputerów

TAK

2

-

E

4

Wstęp do marketingu i zarządzania

WMZ

2

2

E/Z

3

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

WSI

2

2

E/Z

5

Historia i Kultura Japonii

HKJ

2

-

Z

3

Język angielski

ANG

-

4

Z

3

II semestr

Algebra liniowa i geometria

ALG

2

2

E/Z

5

Matematyka dyskretna

MAD

2

2

E/Z

5

Relacyjne bazy danych

RBD

2

2

E/Z

5

Programowanie obiektowe i GUI

GUI

2

2

Z

4

Programowanie w językach C i C++

PJC

2

2

Z

4

Systemy operacyjne

SOP

2

2

Z

4

Język angielski

ANG

-

4

Z

3

II Rok

III semestr

Algorytmy i struktury danych

ASD

2

2

E/Z

5

Zarządzanie projektem informatycznym

ZPR

2

2

E/Z

4

Systemy baz danych

SBD

2

2

E/Z

6

Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki

SYC

2

2

Z

4

Uniwersalne techniki programowania

UTP

2

2

Z

4

Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w ję­zyku Java

SKJ

2

2

E/Z

5

Język angielski

ANG

-

4

Z

3

IV semestr

Narzędzia sztucznej inteligencji

NAI

2

2

E/Z

7

Wychowanie fizyczne

WF

0

2

Z

1

Projektowanie systemów informacyjnych

PRI

2

2

E/Z

7

Multimedia

MUL

2

2

Z

7

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

Prawne podstawy działalności gospodarczej (internetowe) PPB - - Z

III Rok

V semestr

Projekt 1 (dla każdej specjalizacji)

PRO1

2

2

Z

7

Przedmiot specjalizacyjny 1

/

2

2

E/Z

6

Grafika komputerowa

GRK

2

2

E/Z

6

Budowa i integracja systemów informacyjnych

BYT

2

2

E/Z

6

Statystyczna analiza danych

SAD

2

2

E/Z

5

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

Wychowanie fizyczne

WF

-

2

Z

1

VI semestr

Projekt 2 (dla każdej specjalizacji)

PRO2

2

2

Z

7

Przedmiot specjalizacyjny 2

/

2

2

E/Z

6

Modelowanie i analiza systemów informacyj­nych

MAS

2

2

E/Z

6

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 BSI

2

2

 E/Z

6

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

IV Rok

VII semestr

Projekt 3 (dla każdej specjalizacji)

PRO3

2

2

Z

9

Praktyki (zaliczane do końca studiów)

/

160 h

-

6

Interakcja człowiek-komputer

ICK

2

2

E/Z

4

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

Przedmioty obieralne

Podstawy symulacji komputerowych

PSM 2 2 E/Z 4

Aplikacje baz danych

APBD 2 2 E/Z 4

Technologie programowania rozproszonego

TPO 2 2 E/Z 4

Metody Inżynierii Wiedzy

MIW 2 2 E/Z 4

Inżynieria procesów biznesowych

IPB 2 2 E/Z 4

Automaty i gramatyki

AUG 2 2 E/Z 4

Systemy zarządzania trescią

CMS 2 2 E/Z 4

Przedmioty dla różnych specjalizacji

Technologie Internetu (specjalizacje A, IO, E, G)

TIN 2 2 E/Z 6

Zaawansowane sieci komputerowe (specjalizacje B, H, C)

ZSK 2 2 E/Z 6

Inteligentne systemy sterowania (specjalizacje D, F)

ISS 2 2 E/Z 6

Administrowanie bazami danych (specjalizacje A, IO)

ABD 2 2 E/Z 6

Zaawansowane systemy operacyjne (specjalizacje B, C)

ZSO 2 2 E/Z 6

Metody wnioskowania agentowego w robotyce (spec. D, E, F)

MWR 2 2 E/Z 6

Programowanie mobilne (specjalizacje G, H)

PRM 2 2 E/Z 6

 

Prawne podstawy działalności gospodarczej