fbpx
Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 semestr letni, rozpocznie się 3 stycznia 2023 roku i prowadzona będzie na studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe), polskojęzyczne i anglojęzyczne.

Rekrutacja na pozostałe tryby startuje 4 maja 2023.

 

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne polskojęzyczne i anglojęzyczne

Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym są przyjmowani do PJATK według kolejności zgłoszeń, po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. Podobnie przyjmowani są też laureaci Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.

Kandydaci na studia anglojęzyczne dodatkowo powinni posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne lub odpowiednie certyfikaty.

Przyjęcia odbywają się do wyczerpania limitu miejsc.

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne polskojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe), polskojęzyczne i anglojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów

 

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Rejestracja on-line 
  2. Dostarczenie dokumentów
  3. Kwalifikacja na studia
  4. Kontrakt

  

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
  2. świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*
  4. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą posiadać co najmniej certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1, w innym przypadku będzie przeprowadzana rozmowa sprawdzająca przez Skype. Również kandydaci, którzy chcą studiować na studiach anglojęzycznych muszą posiadać co najmniej certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (IELTS - od 6,5; TOEFL - od 80; TOEIC - od 750; Duolingo - od 100 lub zdany CAE/CPE/FCE) w innym przypadku będzie przeprowadzana rozmowa przez Google Meet. Obcokrajowcy zobowiązani są dostarczyć kopię/skan dokumentu tożsamości, np. paszportu.

* Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

3. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia. 

4. Kontrakt

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK. PODGLĄD

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Obcokrajowcy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

 

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

National transfers
Account number: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Foreign transfers
Account number PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

 

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.