Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na studia inżynierskie w roku akademickim 2020/2021 na wszystkie tryby - (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim, niestacjonarne przez internet w języku polskim i angielskim) rozpocznie się 4 maja 2020 roku.

Informujemy, że opłata wpisowego została zniesiona.

Studia inżynierskie stacjonarne polskojęzyczne i anglojęzyczne

Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym są przyjmowani do PJATK według kolejności zgłoszeń, po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. Podobnie przyjmowani są też laureaci Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.

Kandydaci na studia anglojęzyczne dodatkowo powinni posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne lub odpowiednie certyfikaty.

Przyjęcia odbywają się do wyczerpania limitu miejsc.

 

Studia inżynierskie niestacjonarne polskojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Studia inżynierskie internetowe polskojęzyczne i anglojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów

 

Wszystkie elementy niezbędne do przejścia i zakończenia procesu rekrutacji opisane są w poniższych punktach:

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Kwalifikacja na studia
 4. Kontrakt i wpisowe

  

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)
 4. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą posiadać conajmniej certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 w innym przypadku będzie przeprowadzana rozmowa przez Skype.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowodowym
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
 • Zdjęcie należy wgrać w portalu rekrutacyjnym rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia. 

4. Kontrakt i wpisowe

W ciągu tygodnia od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK (wzór kontraktu do pobrania)

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

 

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl